NVO un sociālo partneru pārstāvju dalība IZM darba grupās