Erasmus+

Ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu

 

Seminārs pašvaldību vadītājiem “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”

Izglītības un zinātnes ministrijas projekta


„Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”
(Granta līgums Nr. 2014 - 2866/001 - 001) ietvaros.

2015.gada 11. augusts,
Avalon Hotel viesnīca
(Rīga, 13. janvāra iela 19)

 

Semināra darba kārtība

10.30

Dalībnieku reģistrācija. Rīta kafija

11.00-11.10

Semināra atklāšana

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore, valsts sekretāres pienākumu izpildītāja Evija Papule

11.10-11.20

Iedzīvotāju izaugsme un nodarbinātība pašvaldībās

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums

Prezentācija (.pdf)

11.20-12.00

Latvijas Darba devēju konfederācijas loma pieaugušo izglītības attīstībā 2015. -2020. gadam

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone

Prezentācija (.pdf)

12.00-12.40

Projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”

Projekta vadītāja Silvija Kārkliņa

Prezentācija (.pdf)

12.40-13.00

Pieaugušo izglītības pārvaldības modelis 2015. - 2020. gadam

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece Baiba Bašķere

Prezentācija (.pdf)

13.00-13.20

Ekonomikas ministrijas plānotās aktivitātes pieaugušo izglītības jomā 2015. -2020. gadam

ES fondu ieviešanas departamenta ES struktūrfondu privātā sektora nodaļas vecākā eksperte Zaiga Kronberga van Ramesdonka

Prezentācija (.pdf)

13.20- 14.00

Pusdienas

14.00-14.20

Labklājības ministrijas plānotās aktivitātes pieaugušo izglītības jomā 2015. -2020. gadam

Darba tirgus politikas departamenta OECD eksperts - Gundars Ignats

Prezentācija (.pdf)

14.20-15.00

Kvalitāti veicinoši pasākumi pieaugušo izglītībā

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga

Prezentācija (.pdf)

15.00-16.00

Paneļdiskusija: Pieaugušo izglītības politikas mērķi, iespējas un  vietējās pašvaldības atbildība. Sadarbība starp vietējām institūcijām pieaugušo izglītības aktivizēšanai.  

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore, valsts sekretāres pienākumu izpildītāja Evija Papule

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore  Līga Meņģelsone

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums

Diskusijas moderatore - projekta komunikāciju koordinatore Daina Jāņkalne

16.00

Semināra noslēgums