logo Finland

Somijas prezidentūra
(2006.gada 1.jūlijs- 2006.gada 31.decembris)

Somijas prezidentūras ietvaros izglītības jomā ir noteikti vairāki mērķi:

  •     noslēgt sarunas par Vienotās rīcības programmas mūžizglības jomā izveidi ( 2007-2013.gadam), kas ir turpinājums pašreizējām Eiropas Savienības izglītības programmām;
  •     turpināt  Eiropas līmeņa sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā;
  •     turpināt uzsāktās diskusijas par pamatkompetencēm mūžizglītībai un Eiropas mobilitātes hartas jautājumiem;
  •     sekmēt Eiropas izglītības un apmācību sistēmu efektivitāti;
  •     sekmēt skolotāju izglītības kvalitāti;
  •     attīstīt turpmākas diskusijas par Eiropas Komisijas paziņojumu par Eiropas universitāšu modernizāciju.  

Papildus informācija pieejama arī Somijas prezidentūras mājas lapā: http://www.eu2006.fi un Somijas izglītības ministrijas mājas lapā: www.minedu.fi/eupresidency