Izglītības un zinātnes ministrija 2013.gada 21.martā izsludināja atklātu projektu konkursu „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”.

Konkursa mērķis – atbalstīt mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra iegādi, sekmējot izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju attīstīšanu un pamatprasmes, sistemātiskās fiziskās aktivitātēs un to nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.

Projekta konkursa rezultāti

Projektu konkursa „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” (turpmāk – konkurss) tika iesniegts 231projekta iesniegums no 101 pašvaldības kopsummā par vairāk kā 680 000 Ls, par kopējo no IZM pieprasīto summu 340 733 Ls.

Pašvaldību iesniegto projektu skaits: 13 (Alūksnes novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldība); 11 (Rēzeknes novada dome, Tukuma novada dome);10 (Gulbenes novada dome); 8 (Bauskas novada dome, Valmieras pilsētas pašvaldība); 7 (Kuldīgas novada dome); 6 (Ventspils novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība); 5 (Ilūkstes novada pašvaldība, Kandavas novada dome, Limbažu novada pašvaldība); 4 (Ogres novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība); 3 (Neretas novada pašvaldība, Ozolnieku novada dome, Salacgrīvas novada dome, Stopiņu novada dome); 2(Amatas novada pašvaldība, Auces novada pašvaldība, Cēsu novada dome, Dobeles novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība, Krustpils novada pašvaldība, Mārupes novada dome, Nīcas novada dome, Siguldas novada dome, Valkas novada dome, Viesītes novada pašvaldība).

Daudzas pašvaldības viena projekta ietvaros plānojušas sporta inventāra iegādi vairākām sava novada izglītības iestādēm. Kopumā projektu iesniegumos bija plānota sporta inventāra iegāde vairāk kā300 Latvijas izglītības iestādēm, kurās īsteno mācību priekšmeta „Sports” standartu.

Izvērtējot 231 projektu iesniegumu atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, noraidīti 28 projektu iesniegumi. Saskaņā ar konkursa projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem konkursa vērtēšanas komisija izvērtējusi 203 projektu iesniegumus. Izvērtētie projektu iesniegumi tika sakārtoti atbilstoši kvalitātes kritēriju vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam. 2013.gada 31.maija sēdē konkursa vērtēšanas komisija nolēma, ka valsts budžeta finansējumu saņems 49 projekta iesniedzēji, t.sk.,
107 izglītības iestādes, kurās īsteno mācību priekšmeta „Sports” standartu, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu atbilstoši projektu konkursam paredzētā valsts budžeta finansējuma apjomam – 93 000 latu.

Nr.

p.k.

Iesniedzējs

Projekts tiks realizēts

IZM finansējums (LVL)

1

Kuldīgas novada pašvaldība

Kuldīgas Centra vidusskola

2962

2

Lielvārdes novada pašvaldība

Lielvārdes novada izglītības iestādes

3000

3

Limbažu novada pašvaldība

Limbažu 3.vidusskola

2995

4

Ogres novada pašvaldība

Taurupes vsk. (plus 2 filiāles), Ķeipenes pamatskola, Lauberes pamatskola, Ogres sākumskola, Suntažu vidusskola

2677

5

Siguldas novada dome

Siguldas 1.pamatskola

1499

6

Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles vidusskola

3000

7

Amatas novada pašvaldība

Amatas novada 4 izglītības iestādes

2523

8

Mālpils novada dome

Mālpils novada izglītības iestādes

3000

9

Līvānu novada dome

Līvānu 1.vidusskola

2571

10

Aglonas novada dome

Aglonas novada izglītības iestādes

1092

11

Krustpils novada pašvaldība

Atašienes vidusskola

2615

12

Iecavas novada dome

Iecavas novada izglītības iestādes

2990

13

Jaunjelgavas novada dome

Jaunjelgavas vidusskola, Daudzeses pamatskola

3000

14

Kuldīgas novada pašvaldība

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

1500

15

Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Valsts ģimnāzija

1859

16

Ilūkstes novada pašvaldība

Ilūkstes 1.vidusskola

900

17

Stopiņu novada dome

Ulbrokas vidusskola

1468

18

Bauskas novada dome

Bauskas 2.vidusskola

2156

19

Kandavas novada dome

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

698

20

Rēzeknes pilsētas dome

8 Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes

2266

21

Stopiņu novada dome

Upesleju internātpamatskola

1407

22

Madonas novada pašvaldība

Madonas 1.vidusskola

1230

23

Madonas novada pašvaldība

Ļaudonas vidusskola

1982

24

Gulbenes novada dome

Gulbenes vidusskola

1490

25

Ādažu novada dome

Ādažu vidusskola

505

26

Dobeles novada pašvaldība

Dobeles novada 5 izglītības iestādes

2983

27

Cesvaines novada dome

Cesvaines novada izglītības iestādes

1500

28

Alūksnes novada pašvaldība

Strautiņu pamatskola

2049

29

Ventspils novada pašvaldība

Puzes pamatskola

518

30

Gulbenes novada dome

Gulbīša vidusskola

564

31

Valkas novada dome

Valkas ģimnāzija

1499

32

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Vecpiebalgas novada izglītības iestādes

3000

33

Dobeles novada pašvaldība

Dobeles novada 4 izglītības iestādes

2688

34

Ogres novada pašvaldība

Jaunogres vidusskola., Ogres Valsts ģimnāzija, Ogres 1.vidusskola,

2991

35

Madonas novada pašvaldība

Kusas pamatskola

750

36

Madonas novada pašvaldība

Liezēres pamatskola

649

37

Bauskas novada dome

Bauskas pilsētas pamatskola

1470

38

Valkas novada dome

Valkas pamatskola

1590

39

Ķekavas novada pašvaldība

Ķekavas vidusskola

3000

40

Ozolnieku novads

Teteles pamatskola

2607

41

Daugavpils pilsētas dome

5 Daugavpils izglītības iestādes

1490

42

Kandavas novada dome

Cēres pamatskola

504

43

Naukšēnu novada pašvaldība

Naukšēnu novada vidusskola

1313

44

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas izglītības iestādes

3000

45

Tukuma novada dome

Irlavas pamatskola

878

46

Viļakas novada dome

Viļakas Valsts ģimnāzija

1535

47

Salacgrīvas novada dome

Ainažu pamatskola

2671

48

Jaunpiebalgas novada dome

Jaunpiebalgas vidusskola

893

49

Bauskas novada dome

Mežgaļu pamatskola

1003