Ministru kabineta 2006.gada 30.maija Noteikumi Nr. 443 “Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība” [ārēja saite]

Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 19.marta “Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam konkursa nolikums” (.pdf)

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra Noteikumi Nr. 597 “Kārtība, kādā veic valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli” [ārēja saite]

Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra Rīkojums Nr. 558 “Par valsts pētījumu programmām” [ārēja saite]

Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra Rīkojums Nr. 559 “Par papildu valsts pētījumu programmām” [ārēja saite]

 

Apakšsadaļa:

Valsts pētījumu programmu izvērtēšanas komisijas nolēmumi