IZM 2014.gada 10.decembra rīkojums Nr.554 "Par Valsts pētījumu programmu uzraudzības komisijas izveidi" (.pdf)

VPP komisijas sēdes protokols Nr.1 (26.01.2015) (.pdf)

VPP komisijas sēdes protokols Nr.2 (16.02.2015) (.pdf)

VPP komisijas sēdes protokols Nr.1 (15.11.2016) (.pdf)

VPP komisijas sēdes protokols Nr.2 (29.11.2016) (.pdf)