Zinātniskajām institūcijām bāzes finansējumu piešķir dibinātājs. Valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tai skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem - atvasinātām publiskām personām, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, zinātniskās darbības bāzes finansējumu piešķir no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām[ārēja saite] noteikto kārtību.

Zinātniskā institūcija piešķirto bāzes finansējumu izmanto:

  1. zinātniskā personāla atlīdzībai;
  2. zinātniskās institūcijas uzturēšanai;
  3. zinātniskās institūcijas darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā izgudrojumu patentēšanai, uzturēšanai spēkā, jaunu augu šķirņu reģistrēšanai un to izmantošanas tiesību aizsardzībai, saimnieciskās izmantošanas (komercializācijas) sagatavošanai;
  4. Eiropas Savienības struktūrfondu, citu ārvalstu un starptautisko finanšu instrumentu un starptautisko zinātnisko pētījumu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai.
  5. Zinātniskajiem institūtiem, kuri saņem bāzes finansējumu, ik pēc sešiem gadiem jāsaņem to darbības starptautiskais vērtējums.

Lai aprēķinātu bāzes finansējumu nākamajam finansēšanas periodam, zinātniskā institūcija līdz kārtējā finansēšanas perioda 1.aprīlim, izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās vadlīnijas par iesniedzamo dokumentāciju zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma aprēķināšanai, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā un attiecīgās nozares ministrijā nepieciešamo informāciju zinātnes bāzes finansējuma aprēķināšanai.

IZM 2016. gada 14. decembra rīkojums Nr. 423 “Par papildu snieguma finansējuma sadalījumu par rezultātiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības nodrošināšanā augstskolām un koledžām 2016.gadā” (.pdf)

2018. gada 1. februāra apstiprinātas "Vadlīnijas par iesniedzamo dokumentāciju zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma aprēķināšanai"(.pdf)

 

Apakšsadaļas:

2018. gada zinātnes bāzes finansējums

2017. gada zinātnes bāzes finansējums

2016.gada zinātnes bāzes finansējums

2015.gada zinātnes bāzes finansējums

2014.gada zinātnes bāzes finansējums