Balstoties uz SCOPUS - vienas no respektablākajām zinātnisko publikāciju bibliogrāfisko datu bāzēm - pieejamajiem datiem, Izglītības un zinātnes ministrija laika posmā no 2015.gada jūlija līdz septembrim apkopoja Latvijas valsts augstskolu un zinātnisko institūciju bibliogrāfiskos un citējamības rādītājus.

Publicētajā materiālā ir atspoguļoti kopējie dati par Latvijas institūciju publicētajām zinātniskajām publikācijām laika posmā no 1996.gada līdz 2014.gadam. Detalizētāk pieejama informācija par laika posmu no 2010.gada līdz 2014.gadam – Latvijas institūciju starptautiskās sadarbības (zinātnisko koppublikāciju veidā) kartējums, kā arī galvenie bibliogrāfiskie un citējamības rādītāji visām valsts augstskolām, izņemot Nacionālo aizsardzības akadēmiju, un lielākajām zinātniskajām institūcijām.

Materiālā iespējams iegūt informāciju ne tikai par katras iestādes zinātnisko publikāciju skaitu un atsauču skaitu uz vienu publikāciju, bet arī par citētāko publikāciju īpatsvaru, starptautisko sadarbību un autoriem ar vislielāko publikāciju skaitu. Tiesa, jāņem vērā, ka autori var darboties vairākās iestādēs, kā arī vairs var nebūt saistīti ar attiecīgo iestādi.

Detalizēti profili ir izveidoti tām valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolām, kurām starp 2010. – 2014.gadu ir bijušas vismaz 50 publikācijas SCOPUS datubāzē. Pārējām iestādēm, kurām ir mazāks publikāciju skaits, ir apkopota tikai pamatinformācija.

Zinātņu nozares ir analizētas, balstoties uz Frascati/OECD klasifikāciju.

Dati izgūti no SCOPUS datu bāzes no  24.jūlija līdz 20.augustam.

Latvijas valsts zinātnisko institūciju un valsts augstskolu zinātniskās publikācijas un to citējamība SCOPUS (.pdf) Materiālu sagatavoja IZM AIZID, balstoties uz SciVal ® datiem 2015.gada jūlijā-septembrī