zviedrijas prezident

Zviedrijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā
(2009.gada 1.jūlijs – 31.decembris)

Zviedrijas prezidentūra ir noteikusi vīziju, kādai būtu jābūt Eiropai 2009.gada otrajā pusē: spēcīgai un efektīvai, ar kopīgu atbildību pašreizējo un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanā un ar tādu prezidentūru, kas ir atvērta, atsaucīga un uz rezultātiem orientēta. Prezidentūras laikā paredzēts apspriest Lisabonas stratēģijas nākotni, tajā skaitā tos stratēģijas aspektus, kas skar Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jomas.

Zviedrijas prezidentūras darbības programmā izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā noteiktas šādas prioritātes:

Izglītība

Zviedrijas prezidentūras laikā izglītībā un apmācībā ir noteiktas šādas pamatprioritātes:

  1.     Skolotāju profesija 21.gadsimta skolās (skolotāju profesijas statuss, profesionālā pilnveide un skolu vadītāju loma šajā procesā u.c.). Paredzēts, ka šis būs arī ES Neformālās izglītības ministru padomes, kas notiks 23.-24.septembrī (Gēteborgā, Zviedrijā), pamatjautājums.
  2.     Izglītība un imigrācija (imigrantu/imigrantu bērnu integrācija izglītības sistēmā). Provizoriski ministru viedokļu apmaiņa paredzēta 26.-27.novembra ES Izglītības, jaunatnes lietu un kultūras ministru padomē.
  3.     Zināšanu trīsstūris: izglītība-zinātne-inovācija.

Provizoriski tiks aktualizēts arī jautājums par augstskolu modernizāciju.

Zinātne

Galvenā prioritāte zinātnes jomā būs Eiropas Pētniecības telpas pārvaldības jautājumu risināšana un instrumenti attīstības nodrošināšanai.

Uzmanība tiks veltīta jautājumam par zinātnes un inovāciju lomu post-Lisabonas stratēģijas darba kārtībā. Viena no Zviedrijas prioritātēm Lisabonas stratēģijas ietvaros ir investīciju sekmēšana cilvēkresursos, izglītībā, pētniecībā.

Tiks uzsāktas diskusijas par nākamo 8.Ietvara programmu (IP) pētniecības un tehnoloģiju attīstībai, plānots uzsākt darbu pie 169.panta lēmuma sagatavošanas BONUS – Baltijas jūras pētniecības programmai, kā arī turpināt darbu pie sarunu procesa par Krievijas Federācijas pievienošanos IP.

Plānots sagatavot Padomes secinājumu projektu par Informācijas tehnoloģiju jautājumiem saistībā ar Eiropas Komisijas publicētajiem paziņojumiem par pētniecību informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā.

Zviedrijas prezidentūras laikā tiks sākts darbs pie Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējo darbību (2011.-2013.) izskatīšanas.

Sports

Zviedrijas prezidentūra plāno izvērst debates, izvēloties pieeju pārrunāt jautājumus pa atsevišķām tēmām, nevis prioritātēm. Tiek plānots aktualizēt jautājumus par sporta finansēšanu esošās pasaules ekonomiskās situācijas ietvaros, solidaritāti, sporta autonomiju, jaunu un talantīgu sportistu aizsardzību, juridiskiem jautājumiem saistībā ar Lisabonas līguma ratifikāciju un strukturētu dialogu ar starptautiskajām sporta organizācijām.

Jaunatnes politika

Pamatojoties uz saistīto Eiropas Komisijas komunikāciju, dalībvalstu vērtējumu, konsultācijām ar jauniešiem un ievērojot Eiropas Jaunatnes pakta galvenās nostādnes, Zviedrijas prezidentūras prioritāte jaunatnes politikas jomā ir jaunā ES sadarbības ietvara jaunatnes politikas jomā izstrāde.

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes lietu un kultūras ministru padomes:

  • 23.-24.septembris – neformālā padome (Gēteborga, Zviedrija)
  • 26.-27.novembris (Brisele, Beļģija)

ES Konkurētspējas ministru padomes:

  • 24.-25.septembris (Brisele, Beļģija)
  • 14.-16.oktobris – neformālā padome (Umea, Zviedrija)
  • 3.-4.decembris (Brisele, Beļģija)

Papildu informācijai par Zviedrijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://www.eu2009.se un Zviedrijas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā http://www.regeringen.se.

Sīkāka informācija par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.am.gov.lv/brussels.