Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

2016. gada 7. decembrī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa un viņas vietniece ES jautājumos Inga Jēkabsone Saeimas Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijai prezentēja INTERREG projektu “Baltic Science Network”. Sēdes laikā tika prezentēti projekta mērķi un plānotie rezultāti, kā arī IZM kā viena no projekta partneriem plānotās aktivitātes.

Projekta ietvaros IZM veiks pētījumu par aktuālajiem izaicinājumiem dalības paplašināšanai pētniecībā un inovācijās, kā arī izstrādās Baltijas jūras reģiona esošās un plānotās pētniecības un inovāciju infrastruktūras ceļa karti, kas ietvers konkrētus pasākumus, kā atbalstīt esošo pētniecības un inovāciju infrastruktūru sadarbību.

“Baltijas jūras reģions varētu būt viens no vadošajiem reģioniem pētniecības un inovāciju jomā pasaulē, taču reģiona valstu sniegums inovāciju jomā ir krasi atšķirīgs. Īstenojot projektu, mēs noskaidrosim, kādi šķērši kavē Baltijas valstu sekmīgāku dalību ES ietvarprogrammu pētniecības jomā projektos, attiecīgi rosinot diskusiju par nākamās ietvarprogrammas sagatavošanu, kurā būtu ņemtas vērā “jauno” ES dalībvalstu intereses, uzsver A.Kiopa.

Deputāti atzinīgi novērtēja projekta ietvaros paredzētās aktivitātes Baltijas valstu sadarbības stiprināšanai, kā arī izteica gatavību nodrošināt savu atbalstu projekta sekmīgākai norisei. Sēdes noslēgumā dalībnieki vienojās, ka Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji turpinās informēt deputātus par projekta gaitu, kā arī sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta mērķis: veicināt Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību un izcilību pētniecībā un inovācijās.
Kopējais budžets: 2,994,500.00 EUR (78.4% jeb 2,348,325.00 EUR - ERAF finansējums, 21,6% jeb 646.175.00 EUR – nacionālais līdzfinansējums).
Izglītības un zinātnes ministrijas kopējais budžets: 230,000.00 EUR, no kuriem 85% jeb 195,500.00 EUR - ERAF finansējums, 15% jeb 34,500.00 EUR - nacionālais līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 29. februārim.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.