Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
Orientēšanās aktualitātēs
Stingrība un konsekvence
Viss iepriekš minētais

Lēmumu par izglītības iestāžu reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi par to, vai saskaņo vai nesaskaņo pašvaldības lēmumu par izglītības iestādes reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās vidējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

  1. izglītības iestādes darba kvalitāte – skolēnu mācību rezultāti un sekmības dinamika, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c.;
  2. izglītības pieejamība – sākumskolas (1.-6. klase) iespējami tuvāk bērna dzīvesvietai;
    transporta nodrošinājums;
  3. izglītības iestādes tīkla attīstības koncepcija novadā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls;
  4. iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.

Pirms lēmuma pieņemšanas tiek izskatīts pašvaldības iesniegums, pašvaldības lēmums par izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, pašvaldības argumentēts pamatojums par reorganizēšanu vai likvidāciju.

Informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gadā sniegtajiem saskaņojumiem (līdz 24.04.2017.)

Dibināšana Reorganizētas, mainot īstenoto izglītības pakāpi Reorganizētas apvienojot, pievienojot Likvidētās izglītības iestādes

1

(Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”)

6

(t.sk. 2 vidusskolas tiks pārveidotas par pamatskolām, 4 pamatskolas par sākumskolām)

4

(4 pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot vai pievienojot citai izglītības iestādei, kopā par 6 vispārējās izglītības iestādēm)

5

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu ir saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k. Dibinātā izglītības iestāde Dibinātājs Dibinātāja vēstule IZM saskaņojums Komentārs
Datums Vēstules Nr. Datums Vēstules Nr.
1. Pirmsskolas izglītības iestāde "Piejūra" Carnikavas novada pašvaldība 12.01.2017. 01-11/56 13.02.2017. 01-14e/630 Dibināta ar 01.07.2017.

Izglītības iestādes, kuru 2017. gadā plānoto reorganizāciju saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr.p.k. Reorganizētā izglītības iestāde Dibinātājs Dibinātāja vēstule (datums)

IZM saskaņojums

(datums)

Reorganizēta (datums) Izglītības iestādes nosaukums (rezultāts)
Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi
1. Druvienas pamatskola Gulbenes novada pašvaldība 05.12.2016. 26.01.2017. 01.08.2017. Druvienas sākumskola
2. Gulbīša vidusskola Gulbenes novada pašvaldība 05.12.2016. 09.01.2017. 01.08.2017. Gulbīša pamatskola
3. K.Valdemāra pamatskola Gulbenes novada pašvaldība 05.12.2016. 26.01.2017. 01.08.2017. K.Valdemāra sākumskola
4. Sutru pamatskola Līvānu novada pašvaldība 14.12.2016. 16.01.2017. 01.09.2017. Sutru sākumskola
5. Ata Kronvalda Durbes vidusskola Durbes novada pašvaldība

09.01.2017.

03.03.2017. 01.09.2017. Ata Kronvalda Durbes pamatskola
6. Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola Skrundas novada pašvaldība 06.03.2017. 07.04.2017. 01.09.2017 Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskola
Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot
1. Litenes pirmsskolas izglītības iestāde un Litenes pamatskola (reorganizētas apvienojot) Gulbenes novada pašvaldība 05.12.2016. 26.01.2017. 01.07.2017. Litenes sākumskola
2. Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" un Mežvidu pamatskola (reorganizētas apvienojot) Kārsavas novada pašvaldība 24.02.2017. 03.03.2017. 01.09.2017. Mežvidu pamatskola

Izglītības iestādes, kuru 2017. gadā plānoto slēgšanu saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k. Izglītības iestādes nosaukums Dibinātājs Dibinātāja vēstule (datums) IZM saskaņojums (datums) Likvidēta (datums) Rezultāts
Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju
1. Ozolaines pamatskola Bauskas novada pašvaldība 06.12.2016. 16.01.2017. 30.06.2017.  
2.  Rudbāržu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs  Skrundas novada pašvaldība  06.10.2016.  31.03.2017.  30.03.2017.  
3.  Stirnienes pamatskola  Varakļānu novada pašvaldība  30.12.2016.  06.03.2017.  31.07.2017.  
4.  Sproģu pamatskola  Neretas novada pašvaldība  07.02.2017.  31.03.2017.  31.07.2017.  
5.  Briežuciema pamatskola  Balvu novada pašvaldība  20.02.2017.  23.03.2017.  31.08.2017.  
Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju, tās pievienojot citai izglītības iestādei
1. Ezernieku pagasta pirmsskolas izglītības iestāde Dagdas novada pašvaldība 05.01.2017. 16.02.2017. 31.08.2017. Pievienota Ezernieku vidusskolai
2. Valdgales pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" Talsu novada pašvaldība 14.03.2017. 23.03.2017. 01.09.2017. Pievienota Pūņu pamatskolai

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.