Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
49
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
57
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
24
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
11
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma
158

Kopējais balsu skaits: 299

Izglītības un zinātnes 2018.gadā saskaņotie lēmumi par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju.

Izglītības iestādes, kuru 2018.gadā plānoto reorganizāciju saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k.

Reorganizētā izglītības iestāde

Dibinātājs

Dibinātāja vēstule

IZM saskaņojums

Reorganizēta (datums)

Nosaukums

Datums un vēstules Nr.

Datums

Vēstules Nr.

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi

1.

Liepupes vidusskola

Salacgrīvas novada pašvaldība

05.01.2015.

3-11/6

16.01.2018.

4-7e/2018/186

31.07.2018.

Liepupes pamatskola

2.

Irlavas vidusskola

Tukuma novada pašvaldība

05.02.2018.

1-12.1/38

15.02.2018.

4-9.1e/2018/547

31.08.2018.

Irlavas pamatskola

3.

Kārķu pamatskola

Valkas novada pašvaldība

07.02.2018.

3-9/18/217

21.02.2018.

4-7e/2018/602

31.08.2018.

Kārķu sākumskola

4.

Vijciema pamatskola

Valkas novada pašvaldība

07.02.2018.

3-9/18/217

21.02.2018.

4-7e/2018/602

31.08.2018.

Vijciema sākumskola

5.

Asūnes pamatskola

Dagdas novada pašvaldība

23.02.2018.
1.5.1/18/181

28.02.2018.

4-7e/2018/710

01.09.2018.

Asūnes sākumskola

6.

Šķaunes pamatskola

Dagdas novada pašvaldība

23.02.2018.
1.5.1/18/181

28.02.2018.

4-7e/2018/711

01.09.2018.

Šķaunes sākumskola

7.

Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novada pašvaldība

28.02.2018.
2.1-9/2.1-11/52-2018

06.03.2018. 4-7e/2018/788 01.08.2018. Tīnūžu sākumskola

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot

1.

Jumpravas vidusskolas un Lielvārdes novada pašvaldības Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”

Lielvārdes novada pašvaldība

05.12.2017.

LNP/1.1-4/17/3282

22.01.2018.

4-7e/2018/258

31.07.2018.

Jumpravas pamatskola

2.

Biržu internātpamatskola un Biržu pamatskola Salas novada pašvaldība

23.02.2018.
1.13e/18/161–N

14.03.2018. 4-7e/2018/919

31.08.2018.

Biržu pamatskola

3.

Tukuma internātpamatskola un Dzirciema internātpamatskola Tukuma novada pašvaldība

23.02.2018.
1-12.1/89

06.03.2018. 4-9.1e/2018/780 23.08.2018. Tukuma novada internātpamatskola

4.

Ilūkstes 1.vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Subates pamatskola un Eglaines pamatskola Ilūkstes novada pašvaldība

02.03.2018.
219

09.03.2018. 4-7e/2018/860 31.08.2018. Ilūkstes Raiņa vidusskola

Izglītības iestādes, kuru 2018.gadā plānoto slēgšanu saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k.

Reorganizētā izglītības iestāde

Dibinātājs

Dibinātāja vēstule

IZM saskaņojums

Likvidēta

(datums)

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju, tās pievienojot citai izglītības iestādei

1.

Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas pašvaldība

19.12.2017.

1.1.–7./1508

15.01.2018.

4-9.1e/2018/174

01.07.2018.

(pievienota Daugavpils Stropu pamatskolai – attīstības centram.)

2. Ķeipenes vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” Ogres novada pašvaldība

23.01.2018.

2–5.1/205

06.02.2018.

4-7e/2018/403

01.08.2018.
(pievienota Ķeipenes pamatskolai)

3. Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” Ogres novada pašvaldība

23.01.2018.

2–5.1/205

06.02.2018.

4-7e/2018/403

01.08.2018.
(pievienota Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei “Cīrulītis”)

4. Rites pamatskola Viesītes novada pašvaldība

25.01.2018.

3–3.1/2018/128–N

28.02.2018.

4-7e/2018/705

31.07.2018.
(pievienota Viesītes vidusskolai)

5.

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola Ērgļu novada pašvaldība

31.01.2018.
3-08/55e

03.03.2018.
4-17.1e/2018/39

01.08.2018.
(pievienota Ērgļu vidusskolai)

6. Rēzeknes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” Rēzeknes pilsētas pašvaldība

29.01.2018.

1.1.17/18/73

28.02.2018.

4-9.1e/2018/712

31.07.2018.
(pievienota Rēzeknes internātpamatskolai – attīstības centram)

7. Dunavas pamatskola Jēkabpils novada pašvaldība

06.02.2018.

JNP/2-12/18/148

28.02.2018.

4-7e/2018/706

31.08.2018.
(pievienota Dignājas pamatskolai)

8.

Nagļu pirmsskolas izglītības iestāde Rēzeknes novada pašvaldība

01.03.2018.
4.9.1/541

07.03.2018.
4-7e/2018/824

03.09.2018.
(PII grupas pievieno Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādei)

9.

Rikavas pirmsskolas izglītības iestāde Rēzeknes novada pašvaldība

01.03.2018.
4.9.1/542

07.03.2018.
4-7e/2018/824

03.09.2018.
(pievienojot pirmsskolas grupas Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībai Rikavas pamatskola)

10.

Lūznavas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”

Rēzeknes novada pašvaldība

01.03.2018.
4.9.1/543

07.03.2018.
4-7e/2018/824

03.09.2018.
(pievienojot pirmsskolas grupas Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādei “Jāņtārpiņš”)

11.

Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumzeme”

Rēzeknes novada pašvaldība

01.03.2018.
4.9.1/540

07.03.2018.
4-7e/2018/824

03.09.2018.
(pievienojot pirmsskolas grupas Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”)

12.

Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”

Jelgavas novada pašvaldība

06.03.2018.
JNP/3-18/18/121

09.03.2018.
4-7e/2018/841

01.09.2018.
(pievienojot Šķibes pamatskolai)

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju
1. Jaunburtnieku pamatskola Kocēnu novada pašvaldība

30.01.2018.

3.14/56

06.02.2018.

4-7e/2018/415

01.08.2018.
2.

Vaiņodes internātpamatskola

Vaiņodes novada pašvaldība

02.01.2018.
2.1.12/2018/4

06.03.2018.
4-7e/2018/791

15.06.2018.

3.

Asares pamatskola Aknīstes novada pašvaldība

25.01.2018.
1.-8/2

06.03.2018.
4-7e/2018/793

31.07.2018.

4.

Saldus Vakara vidusskola Saldus novada pašvaldība

30.01.2018.
4-34.1/441

03.03.2018.
4-7e/2018/740

31.07.2018.

5.

Mazirbes internātpamatskola Dundagas novada pašvaldība

07.02.2018.
DD-3-23.2/18/15

09.03.2018.
4-7e/2018/861

31.08.2018.

6.

Gramzdas pamatskola Priekules novada pašvaldība

31.01.2018.
2.1.10/18/146–N

26.02.2018.
4-7e/2018/664

31.07.2018.

7.

Jaunlaicenes sākumskola Alūksnes novada pašvaldība

28.02.2018.
ANP/1-2/18/544

06.03.2018.
4-7e/2018/789

31.08.2018.

8.

Liepnas internātpamatskola Alūksnes novada pašvaldība

28.02.2018.
ANP/1-2/18/544

06.03.2018.
4-7e/2018/789

31.08.2018.

9.

Krimūnu sākumskola Dobeles novada pašvaldība

26.02.2018.
8/1-7

06.03.2018.
4-9.1e/2018/790

31.07.2018.

10.

Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis” Viļakas novada pašvaldība

13.02.2018.
3-11/83

03.03.2018.
4-7e/2018/739

31.08.2018.

11.

Konstantinovas sākumskola Dagdas novada pašvaldība

27.02.2018.
3-1.5.1/18/ 197

06.03.2018.
4-7e/2018/792

31.08.2018.

12.

Druvienas sākumskola Gulbenes novada pašvaldība

02.03.2018.
GND/4.6/18/603

07.03.2018.
4-7e/2018/822

01.09.2018.

13.

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola Baltinavas novada pašvaldība

01.03.2018.
3.3/120

07.03.2018.
4-7e/2018/833

31.08.2018.

14.

Litenes sākumskola Gulbenes novada pašvaldība

02.03.2018.
GND/4.6/18/604

07.03.2018.
4-7e/2018/822

01.09.2018.

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu ir saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

Nr.
p.k.

Dibinātā izglītības iestāde Dibinātājs

Dibinātāja vēstule
(datums, Nr.)

IZM saskaņojums
(datums, Nr.)     
Komentārs

1.

Augšlīgatnes
Jaunā sākumskola
Līgatnes novada pašvaldība

06.02.2018.
D3-2/18/1`78

06.03.2018.
4-7e/2018/781

01.02.2018.

2.

Dobeles novada pirmsskolas
izglītības iestāde “Ābolītis”

Dobeles novada pašvaldība

26.02.2018.
8/1-7

06.03.2018.
4-9.1e/2018/790

01.08.2018.              

 

Izglītības un zinātnes 2016. un 2017. gadā saskaņotie pašvaldību lēmumi par izmaiņām izglītības iestāžu tīklā 2018.gadā

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu 2018.gadā ir saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k. Dibinātā izglītības iestāde Dibinātājs Dibinātāja vēstule IZM saskaņojums Komentārs
Datums Vēstules nr. Datums Vēstules nr.
1.

Kalnsētas speciālā internātpamatskola

Saldus novada pašvaldība 29.08.2017. 4-34.1/3749 19.10.2017. 01-14e/3935 Dibināta ar 01.09.2018.

Izglītības iestādes, kuru 2018.gadā plānoto reorganizāciju saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr.
p.k.

Reorganizētā izglītības
iestāde
Dibinātājs Dibinātāja vēstule IZM saskaņojums                  Reorganizēta (datums) Izglītības iestādes nosaukums (rezultāts)
Datums un vēstules nr. Datums Vēstules nr.
Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi
1. Īslīces vidusskola Bauskas novada dome 23.12.2015. 3-14.15/3736 25.01.2016. 01-14e/333 31.08.2018. Īslīces pamatskola
2. Uzvaras vidusskola Bauskas novada dome 23.12.2015. 3-14.15/3736 25.01.2016. 01-14e/333 31.08.2018. Uzvaras pamatskola
3. Staiceles vidusskola Alojas novada pašvaldība 29.02.2016.  3-6/16/259 24.03.2016. 01-14e/1167 31.08.2018. Staiceles pamatskola
4. Mežotnes pamatskola Bauskas novada pašvaldība 08.12.2016. 3-14.15/3459 16.01.2017. 01-14e/185 30.06.2018. Mežotnes sākumskola
Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot
1. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Kuldīgas pamatskola un Kuldīgas Alternatīvā sākumskola (reorganizētas apvienojot) Kuldīgas novada pašvaldība

24.07.2017.
2.10/1822

30.08.2017. 01-14e/3304 01.07.2018. V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
2. Dobeles Kristīgā pamatskola un Dobeles sākumskola Dobeles novada pašvaldība 19.09.2017.  21/1-7 09.11.2017. 01-16.1e/4198 01.09.2018. Dobeles sākumskola

Izglītības iestādes, kuru 2018.gadā plānoto slēgšanu saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr.
p.k.
Reorganizētā izglītības
iestāde
Dibinātājs Dibinātāja vēstule IZM saskaņojums

Likvidēta
(datums)

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju, tās pievienojot citai izglītības iestādei
1. Saldus speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Cerībiņa" Saldus novada pašvaldība

29.08.2017.
4 - 34.1/3749

19.10.2017.
01-14e/3935

01.08.2018.
(pievienota Kalnsētas speciālajai internātpamatskolai)

2. Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis” Liepājas pilsētas pašvaldība

16.10.2017.
391412/2.1.9/391412

15.12.2017.
01-14e/4670

31.05.2018.
(pievienota Liepājas speciālajai internātpamatskolai)

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju
1. Ilzenes pamatskola Alūksnes novada pašvaldība

14.11.2016.
ANP/1-2/16/3408

19.12.2016.
01-14e/5199

31.08.2018.
2. Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskola Skrundas novada pašvaldība

04.09.2017.
2.3.6./326

15.11.2017.
01-14e/4247

01.03.2018.
3. Sutru sākumskola Līvānu novada pašvaldība

12.10.2017.
2–1.6/17/3074

30.10.2017.
01-14e/4057

01.06.2018.
4. Istras vidusskola Ludzas novada pašvaldība

30.10.2017.
3.1.1.7.2/1232

16.11.2017.
01-14e/4269

05.07.2018.
5. Apriķu pamatskola Aizputes novada pašvaldība

10.11.2017.
2.1.16/NOS–920

05.12.2017.
01-14e/4534

15.06.2018.

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.