Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Lai kopīgi meklētu atbildes uz jautājumiem, kādam jābūt latviskam mācību saturam diasporas izglītībā, kā organizēt latvisko izglītību diasporai un sadarbību ar Latvijas institūcijām un kā piesaistīt dažāda vecuma bērnus, jauniešus un pieaugušos diasporas izglītības darbā un mācībās, Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja Diasporas izglītotāju forumu š.g. 10.jūlijā Rīgā.

Diasporas izglītotāju forums ir pirmreizējs notikums, kas 10.jūlijā pulcēja 100 dalībnieku – ārvalstīs dzīvojošus latviešus, nedēļas nogales skolu bērnu vecākus, diasporas izglītības darbiniekus, skolotājus un skolu vadītājus un citus interesentus, kam rūp latviešu valodas un kultūras uzturēšana un apguve ārvalstīs. Forumā bija pārstāvēti diasporas izglītības darbinieki no šādām valstīm: ASV, Luksemburga, Francija, Zviedrija, Austrālija, Kanāda, Turcija, Dānija, Norvēģija, Polija, Anglija, Īrija, Austrija, Šveice, Grieķija, Gruzija, Itālija, Spānija, Vācija, Islande, Somija, Portugāle, Beļģija, Dienvidāfrika, Baltkrievija, Igaunija, Krievija.

Pateicoties diasporas izglītotāju neatlaidīgajam un pašaizliedzīgajam darbam, šobrīd latviešu valodu ārpus Latvijas var apgūt vismaz 26 valstīs un vairāk nekā 100 neformālās izglītības mācību iestādēs, kas tiek sauktas par nedēļas nogales skolām. Nenoliedzami svarīgi ir saglabāt latviešu valodas tradīcijas diasporā un tieši izglītība ir pamats latviskuma uzturēšanai diasporā.

Augstu vērtējams ieguldījums, ko diasporas izglītotāji devuši Latvijas valstij, saglabājot un kopjot latviešu valodu un kultūru un stiprinot nacionālo pašapziņu visā plašajā pasaulē.


 Diasporas izglītībai sniegtais atbalsts (.pdf)

Latviešu valodas apguve tālmācībā: lva.classflow.lv pieredze (.pdf)

Latviskās izglītības saturs – kāpēc, ko un kā mācīties un mācīt? (.pdf)

Vecāku loma un sadarbība ar skolu bērna vispusīgai izglītībai (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.