Seminārs diasporas izglītotājiem “Jautā Jums! Jautā Mums!”

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma ietvaros 2019. gada 21. novembrī Valmierā notika Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotais seminārs diasporas izglītotājiem “Jautā Jums! Jautā Mums!” Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska sveica semināra dalībniekus un izteica gandarījumu par to, ka viņai šovasar bijusi iespēja viesoties divās vasaras vidusskolās Amerikas Savienotajās Valstīs, lai labāk iepazītu diasporas skolu vajadzības un izaicinājumus. Ministre uzsvēra skolotāja personības lomu un norādīja, ka vidi, kurā jaunieši mācās, veido skolotāji. Ja to izdodas radīt pozitīvu un motivējošu, jaunieši mācās ar prieku. Ārlietu ministrijas Eiropas departamenta direktors Gints Jegermanis runāja par identitātes jautājumiem - kā saglabāt identitāti un latviešu valodu lingvistiski daudzveidīgā vidē, dzīvojot ārpus Latvijas. Lielākā daļa semināra dalībnieku bija mērojuši tālu ceļu no ASV, Austrālijas vai tuvākām un tālākām Eiropas pilsētām. Diasporas skolas visās pasaules malās vieno vienas un tās pašas vērtības – cieņa, draudzība, atbildība.

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja Ineta Upeniece informēja par diasporas izglītības vadlīnijām, kuras ir pieejamas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā. Kā turpinājums diskusijām par diasporas izglītību 2020. gada 14. jūlijā Rīgā notiks diasporas izglītotāju forums un tam sekos Latviešu valodas aģentūras rīkotais četru dienu seminārs diasporas skolotājiem.

 


Diasporas izglītības vadlīnijas (.pdf)

Pielikumi:

Latviešu valoda (.pdf)

Latvijas daba un ģeogrāfija (.pdf)

Latvijas kultūra (.pdf)

Latvijas vēsture (.pdf)


Diasporas izglītībai sniegtais atbalsts (.pdf)

Latviešu valodas apguve tālmācībā: lva.classflow.lv pieredze (.pdf)

Latviskās izglītības saturs – kāpēc, ko un kā mācīties un mācīt? (.pdf)

Vecāku loma un sadarbība ar skolu bērna vispusīgai izglītībai (.pdf)


Diasporas izglītotāju seminārs “Latviešu valodas apguves iespējas diasporas izglītībā”

Lai dalītos pieredzē un pārrunātu jautājumus par latviešu valodas apguves iespējām gan vasaras vidusskolās, gan vasaras skolās latviešu valodas un kultūras apguvei, gan bērnu un jauniešu nometnēs, Izglītības un zinātnes ministrija 2018. gada 1. decembrī organizēja diasporas izglītotāju pieredzes apmaiņas semināru “Latviešu valodas apguves iespējas diasporas izglītībā”.

Diasporas izglītotāju semināru atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja, vadīja Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone.

Garezera Vasaras vidusskolas pedagogu pieredzē dalījās pedagoģes Ina Šulce un Ināra Strautniece, Kursas Vasaras vidusskolas pedagogu pieredzē – Reinis Vējiņš, Annas Ziedares Vasaras vidusskolas pedagogu pieredzē - Ilze Jēgere, Eiropas Vasaras skolas pieredzē – Eiropas Latviešu apvienības pārstāve Aira Priedīte, Latviešu valodas un kultūras vasaras skolas pieredzē – Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centra direktore Sarmīte Miltiņa, latviešu valodas prasmes vērtētāju pieredzē – Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva.

Atbalstot diasporas izglītības centienus un tradīcijas, pirmo reizi ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu 20 pedagogi devās uz diasporas vasaras skolām Amerikas Savienotajās valstīs (Garezera vasaras vidusskola un Vasaras vidusskola “Kursa”), bet 6 pedagogi – uz Austrāliju, Annas Ziedares Vasaras vidusskolu. Nodrošinātas arī valsts valodas prasmes pārbaudes diasporā: ASV – Garezera vasaras vidusskolā un Vasaras vidusskolā “Kursa”, Austrālijā – Adelaidē, Melburnā un Sidnejā. Kopumā diasporā savu latviešu valodas prasmi apliecināja 104 pretendenti.


Pieredze AZVV (Annas Ziedares vasaras vidusskolā) (.pdf)

Latviešu centrs "Garezers" (.pdf)

Rietumkrasta vasaras vidusskola "Kursa" (.pdf)

"Latviešu valodas un kultūras vasaras skola" diasporas jauniešiem (.pdf)

Latviešu valodas apguves iespējas diasporas izglītībā: latviešu valodas prasmes vērtētāju pieredze (.pdf)