Found 1 result

Education system in Latvia

211 Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu 20.03.2001. MK noteikumi Nr. 129 Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji 02....
Other