logo

KAS TAS IR?
Eiropas Universitātes Institūts (EUI) Florencē ir augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā vairākas maģistra, doktorantūras un pēcdoktorantūras studiju programmas, kā arī pētniecības platformu.

EUI ir četri departamenti:
1.    Ekonomikas departaments, kurā studenti apgūst mikro un makroekonomiku, ekonometriju un pētījumu metodoloģiju;
2.    Vēstures un civilizācijas departaments, kura prioritāte ir Eiropas vēsture no viduslaikiem līdz mūsdienām;
3.    Tiesību departaments, kurā notiek Eiropas un starptautisko tiesību studijas;
4.    Politikas un sociālo zinātņu departaments, kurš ietver 4 apakšprogrammas: salīdzinošā politika, socioloģija, starptautiskās attiecības un politiskā teorija.

Ideja par EUI atklāšanu paradījās jau 1948. gada Hāgas konferencē, taču tikai pēc 21 gada, pateicoties Itālijas entuziasmam, institūts saņēma finansējumu. Sākotnēji tika plānots izveidot kodolenerģētikas zinātnes centru, tomēr dominēja nepieciešamība pievērst uzmanību cilvēkresursu zinātnēm un humanitārajām disciplīnām, lai veicinātu apmaiņu kultūras jomā starp ES dalībvalstīm. Jau 1972.gadā sešas dalībvalstis – Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Luksemburga un Nīderlande – parakstīja Konvenciju, ar kuru nostiprināja savu apņemšanos izveidot EUI. 1976. gadā EUI beidzot vēra savas durvis studentiem un pētniekiem.
EUI atrodas arī Roberta Šūmaņa centrs – 1992. gadā dibināts starpdisciplīnu pētniecības centrs, kura mērķis ir nodrošināt iespējas jaunajiem zinātniekiem, analizēt un apkopot informāciju par pārvaldību un demokrātiju Eiropas Savienībā, migrāciju, ekonomikas un monetāro politiku, konkurenci un tirgus regulēšanu, enerģētikas politiku utt.

Pašlaik EUI ir 23 dalībvalstis, tostarp arī Latvija, kura, pievienojoties konvencijai, tika uzņemta Institūtā 2012. gada jūnijā.
Vairāk informācijas par EUI, tā mērķiem un uzdevumiem mājas lapā: http://www.eui.eu/

 

eui

2022./2023. akadēmiskajā gadā Eiropas Universitātes institūtā studē pieci studenti no Latvijas.

Kontaktpersona: Anita Vahere-Abražune, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece ES un starptautiskās sadarbības jautājumos, tālr. +371 67047828, e-pasta adrese: Anita.Vahere-Abrazune@izm.gov.lv