Darbu ar jaunatni pašvaldībās nosaka Jaunatnes likums un Pašvaldību likums. Pašvaldību likumā viena no autonomām pašvaldības funkcijām ir veikt darbu ar jaunatni. Gan Pašvaldību, gan Jaunatnes likuma ietvaros pašvaldībām joprojām tiek saglabāta rīcības brīvība kā veikt darbu ar jaunatni.

Darba ar jaunatni īstenošanai ir dažādi veidi un metodes, kuras pašvaldība izvēlas atbilstoši savai specifikai un vajadzībām, paturot prātā, ka darbs ar jaunatni vērsts uz visu pašvaldības jauniešu iekļaušanu un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem jauniešiem.

Izšķir šādus darba ar jaunatni veidus:

 1. Jauniešu centri/ mājas/ telpas
 2. Organizācijas, kas īsteno darbu ar jaunatni (t.sk. jaunatnes organizācijas).
 3. Jauniešu projekti
 4. Darbs ar jaunatni ielās
 5. Mobilais darbs ar jaunatni
 6. Digitālais darbs ar jaunatni
 7. Neformālas jauniešu grupas
 8. Jauniešu nometnes
 9. Jauniešu kustības

Galvenie darba ar jaunatni sistēmas elementi pašvaldībās ir:

 • Par darba ar jaunatni īstenošanu atbildīgā iestāde vai pašvaldības struktūrvienība
 • Darba ar jaunatni veicēji
 • Finansējums darbam ar jaunatni
 • Mehānisms jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanā nodrošināšanai, jauniešu iniciatīvu un jauniešiem paredzētu pasākumu īstenošanai
 • Mehānisms darbā ar jaunatni iesaistīto sadarbībai

Plašāk par ieteikumiem darba ar jaunatni veidošanai pašvaldībās rokasgrāmatā “Darba ar jaunatni sistēmas attīstība apvienotās pašvaldībās. Ieteikumi pašvaldībām”.