Izglītības un zinātnes ministrijas projekti sabiedrības līdzdalībai no 2021. gada 9. septembra tiek publicēti TAP portālā.

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portāls ir izveidots, lai tiesību aktu projekti glabātos vienuviet. Tā ir digitāla informācijas sistēma, kur tiek izstrādāti, saskaņoti un apstiprināti tiesību aktu projekti, kas tiek virzīti apstiprināšanai valdībā. TAP portālā ikviens sabiedrības loceklis var sekot līdzi dokumentu virzībai, sākot ar idejas stadiju (diskusiju dokuments) un beidzot jau ar konkrētu tiesību akta projektu. 

Valsts un pašvaldību iestādēm savās tīmekļvietnēs vairs nav obligāti jāievieto informācija par izstrādes un saskaņošanas procesā esošiem dokumentiem, turpmāk viss glabājas TAP portālā. Aicinām sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei jaunajā vienotajā sistēmā!