Zinātnisko institūciju starptautiskais novērtējums, saskaņā ar normatīvo regulējumu, tiek veikts reizi 6 gados, lai novērtētu Latvijā reģistrēto zinātnisko institūciju darbību 5 galvenajos kritērijos:

  • Zinātniskā kvalitāte
  • Ekonomiskā un sociālā ietekme
  • Pētniecības infrastruktūra un pārvaldība
  • Attīstības potenciāls
  • Sadarbība ar atbilstošajām nozarēm.

Piedalīties novērtējumā zinātniskās institūcijas izvēlas brīvprātīgi, piesakot individuāli vērtējamās vienības. Novērtējuma mērķis ir zinātnisko institūciju darbības kvalitātes uzlabošana, starptautiskās konkurētspējas palielināšana, sekmīgāka iekļaušanās Eiropas pētniecības telpā un valsts konkurētspējas palielināšana, kā arī efektīvas un pierādījumos balstītas zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju politikas īstenošana.