Zinātnisko institūciju starptautiskais novērtējums, saskaņā ar normatīvo regulējumu, tiek veikts reizi 6 gados, lai novērtētu Latvijā reģistrēto zinātnisko institūciju darbību 5 galvenajos kritērijos:

  • Pētniecības kvalitāte
  • Ietekme uz zinātnes nozari
  • Ekonomiskā ietekme
  • Sociālā ietekme
  • Pētniecības vide un infrastruktūra
  • Attīstības potenciāls.

Piedalīties novērtējumā zinātniskās institūcijas izvēlas brīvprātīgi, piesakot individuāli vērtējamās vienības. Novērtējuma mērķis ir zinātnisko institūciju darbības kvalitātes uzlabošana, starptautiskās konkurētspējas palielināšana, sekmīgāka iekļaušanās Eiropas pētniecības telpā un valsts konkurētspējas palielināšana, kā arī efektīvas un pierādījumos balstītas zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju politikas īstenošana.