Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  04.07.2022.
  Projekts Nr.8.1.2.0/22/I/001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” Statuss: Īstenošanā Projekta darbības laiks: no 2022.gada jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta kopējais finansējums ir 11 140 678,00 EUR, Eiropas reģionālās…
  06.06.2022.
  ESF
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" otrās kārtas projekts “Atbalsts valsts augstskolu padomju darbības uzsākšanai” (Nr. 8.2.3.0/22/I/001) …
  13.04.2022.
  Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekts“Road Map for Implementation of Institutional Assessment” (Nr. 899137 – RoadMap) Projekts tiek īstenots kā centralizētais Erasmus+ projekts, kuru uzrauga Eiropas Komisijas…
  13.04.2022.
  Projekts Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Izglītības un zinātnes ministrija kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  12.07.2021.
  Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informē, ka 2021. gada jūlijā Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) ir uzsācis ministrijas pieteiktā Tehniskā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.03.2021.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.09.2020.
  Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēts sadarbības projekts ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) Sadarbības mērķis – līdz 2020. gada beigām izstrādāt…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2020.
  Mūžizglītība Latvijā Izglītības un zinātnes ministrija no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim īsteno Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā”. Šis…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.08.2019.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma …