Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  13.04.2022.
  Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekts“Road Map for Implementation of Institutional Assessment” (Nr. 899137 – RoadMap) Projekts tiek īstenots kā centralizētais Erasmus+ projekts, kuru uzrauga Eiropas Komisijas…
  13.04.2022.
  Projekts Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”   Izglītības un zinātnes ministrija kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Datu izplatīšanas un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  12.07.2021.
  Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informē, ka 2021. gada jūlijā Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) ir uzsācis ministrijas pieteiktā Tehniskā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.03.2021.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.09.2020.
  Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēts sadarbības projekts ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) Sadarbības mērķis – līdz 2020. gada beigām izstrādāt…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2020.
  Mūžizglītība Latvijā Izglītības un zinātnes ministrija no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim īsteno Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā”. Šis…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.08.2019.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2019.
  Erasmus+ programmas projekts, granta līgums Nr. 101074777—EPALE NSS LV Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2024.gada 31.decembrim. EPALE platforma izveidota 2014. gadā un ir Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  21.12.2018.
    „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta” Nr. 10.1.2.0/18/TP/011 Izglītības un zinātnes ministrija no 2018.gada 21.decembra īsteno projektu …
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.06.2018.
  Izglītības un zinātnes ministrija ievieš INTERREG EUROPE transnacionālās sadarbības programmas projektu “iWatermap”. Projekta risināmās problēmas izklāsts Projekts mērķis ir atbalstīt inovatīvas politikas iniciatīvas ūdens tehnoloģiju sektorā…