Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  07.12.2023.
  Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumiem Nr. 342 “Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu” Izglītības un zinātnes ministrija īsteno Eiropas Savienības fondu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  17.10.2023.
  Projekta mērķis ir mazināt šķēršļus vispārējās izglītības satura apguvei, nodrošinot portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, kā arī nodrošinot datu pārraides pieejamību kvalitatīvai, jēgpilnai un plānveidīgai…
  06.06.2022.
  ESF
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" otrās kārtas projekts “Atbalsts valsts augstskolu padomju darbības uzsākšanai” (Nr. 8.2.3.0/22/I/001) …
  13.04.2022.
  Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekts“Road Map for Implementation of Institutional Assessment” (Nr. 899137 – RoadMap) Projekts tiek īstenots kā centralizētais Erasmus+ projekts, kuru uzrauga Eiropas Komisijas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  13.04.2022.
  Projekts Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Izglītības un zinātnes ministrija kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  12.07.2021.
  Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informē, ka 2021. gada jūlijā Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) ir uzsācis ministrijas pieteiktā Tehniskā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.03.2021.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.09.2020.
  Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēts sadarbības projekts ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) Sadarbības mērķis – līdz 2020. gada beigām izstrādāt…