Eiropas Savienības prioritātes jaunatnes jomā: 

  • Radīt vairāk un vienlīdzīgākas iespējas jauniešiem izglītībā un darba tirgū; 
  • Veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti jauniem cilvēkiem. 

Galvenās darbības jomas – izglītība un apmācība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība un labklājība, līdzdalība, brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, kā arī  jaunrade un kultūra.