Asociācija – WorldSkills International, iestāšanās gads – 2011.gads.

WorldSkills International ir starptautiska dalībvalstu (bezpeļņas) asociācija, kuras pamatdarbība ir pasaules mēroga jauno profesionāļu meistarības konkursu organizēšana. Dalība šajā organizācijā dalībvalstīm, tai skaitā Latvijai, dod tiesības tikt pārstāvētām WorldSkills konkursos; piedalīties citu valstu nacionālajos konkursos; deleģēt ekspertus dalībai starptautiskos konkursos un vērtēšanas kritēriju izstrādē; gūt starptautisku pieredzi par prasmju attīstību un nozaru profesionālo zināšanu prasību līmeni globālā mērogā. Šobrīd organizācijā ir 85 pasaules valstis. Katru dalībvalsti organizācijā pārstāv tikai viena valsts deleģēta institūcija – Latvijā tā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Papildu informācija