lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1                                                                               

Pasākums

Finansējums  EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu atlases

Apstiprinātie projekti

SAM 1.1.1.1.  

Praktiskas ievirzes  pētījumi

Kontaktpersonas: 
Inta Švirksta
Tālr.67047878
E-pasts:
inta.svirksta@izm.gov.lv

Kopējais 
76 512 873

ERAF 
65 035 942

1.k. - 40 milj.
2.k. - 23 milj. 
3.k. - 13 milj. 

Vērtēšanas kritēriji 3. kārtai
(apstiprināti UK 25.06.2019.)
  

2016. gada 12. janvāra MK noteikumi Nr.34 

IZM prezentācija 2. kārtas seminārā 14.06.2018. 

IZM prezentācija 2. kārtas seminārā 07.08.2018.

IZM prezentācija 3. kārtas seminārā 13.09.2019.: pētniecības virzienu analīze

IZM prezentācija 3. kārtas seminārā 13.09.2019.: īstenošanas nosacījumi

SIA "Tilde" pieredzes stāsts

SIA "Tehniskā Ortopēdija" pieredzes stāsts

3. atlases kārta slēgta, notiek projektu vērtēšana

Projektu vērtēšanas termiņš: 22.10.2019. - 21.01.2020. 

1. atlases kārtā apstiprinātie projekti

2. atlases kārtā apstiprinātie projekti

SAM 1.1.1.2.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Kontaktpersona:
Antra Žilinska 
Tālr. 67047897
E-pasts: antra.zilinska@izm.gov.lv

Kopējais
64 029 231

ERAF
54 424 846

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 30.04.2016.)

2016. gada 19. janvāra MK noteikumi Nr. 50

Vienas vienības izmaksu metodika (pētniecības un tīklošanas izmaksas)

Vienas vienības izmaksu metodika  (administratīvās un infrastruktūras  resursu izmaksas) aktualizēta 28.06.2018

 

1. kārtas atlase slēgta

2. kārtas atlase slēgta

3. kārtas atlase slēgta, notiek projektu vērtēšana

Projekta "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"
pieteikumu 1. un 2. atlases kārtas rezultāti

SAM 1.1.1.3.          

Inovāciju granti studentiem

Kontaktpersona:
Inese Kašurina
Tālr. 67047977
E-pasts: inese.kasurina@izm.gov.lv

Kopējais
34 000 000

ERAF
28 900 000

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 28.11.2017.)

 

Sākotnējais novērtējums 
„Inovāciju granti studentiem”

Ziņojuma 1.pielikums - studējošie AI

 -Ziņojuma 2.; 3.un 4.pielikums

2018. gada 16. janvāra  MK noteikumi Nr.41

IZM prezentācija diskusijā 19.02.2018.

IZM prezentācija seminārā 28.08.2018.

1. atlases kārta slēgta

otrā atlases kārta

 

SAM 1.1.1.4.            

P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana

Kontaktpersona: 
Nauris Grīnbergs
Tālr. 67047883
E-pasts: nauris.grinbergs@izm.gov.lv

Kopējais
120 252 616

ERAF
102 964 724

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 25.04.2016.)

2016. gada 16. augusta MK noteikumi Nr.562

JASPERS semināra prezentācijas 19.10.2016.

Atlase slēgta

Apstiprinātie projekti

SAM 1.1.1.5.           

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
1. kārta
2. kārta
3. kārta

Kontaktpersona:
Inese Kašurina
Tālr. 67047977
E-pasts: inese.kasurina@izm.gov.lv

Kopējais
32 552 786

ERAF
27 669 868

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 24.07.2017.)

Sākotnējais novērtējums "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās"

2017. gada 6. jūnija MK noteikumi Nr.315

Vienas vienības izmaksu metodika 1. un 2. projektu atlases kārtas projektu īstenošanai

Vienas vienības izmaksu metodika 3. projektu atlases kārtas projektu īstenošanai un metodikas pielikums

IZM prezentācija seminārā 24.03.2017.

IZM prezentācija- īstenošanas nosacījumi 24.03.2017.

1. kārtas atlase slēgta

2. kārtas atlase slēgta

Atvērta 3. atlases kārta
Projektu iesniegšanas termiņš: 24.10.2017. - 31.12.2021.

1. kārtā apstiprinātie projekti:
-"Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā"

-"Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai"

 

2. kārtā apstiprinātie projekti