lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1                                                           

Finansējums EUR

Kopējais 
112 803 734

ERAF 
69 236 954

1.k. - 39 milj.
2.k. - 23 milj. 
3.k. - 19 milj.           
4.k. - 23 milj.           
5.k. - 8 milj.


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji 3. kārtai
(apstiprināti UK 25.06.2019.)
  

2016. gada 12. janvāra MK noteikumi Nr.34 

IZM prezentācija 2. kārtas seminārā 14.06.2018. 

IZM prezentācija 2. kārtas seminārā 07.08.2018.

IZM prezentācija 3. kārtas seminārā 13.09.2019.: pētniecības virzienu analīze

IZM prezentācija 3. kārtas seminārā 13.09.2019.: īstenošanas nosacījumi

SIA "Tilde" pieredzes stāsts

SIA "Tehniskā Ortopēdija" pieredzes stāsts

 


Projektu iesniegumu atlases

1.kārtas atlase slēgta   
2.kārtas atlase slēgta
3.kārtas atlase slēgta
4.kārtas atlase slēgta
5.kārtas atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

1. atlases kārtā apstiprinātie projekti

2. atlases kārtā apstiprinātie projekti

3. atlases kārtā apstiprinātie projekti

4. atlases kārtā apstiprinātie projekti

5. atlases kārtā apstiprinātie projekti


Plašāka informācija

1.kārta                                       
2.kārta                                       
3.kārta                                       
4.kārta                                       
5.kārta


Kontaktpersona

Ilze Sīle
Tālr.:67047809
ilze.sile@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais
47 910 415

ERAF
40 399 189


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 30.04.2016.)

2016. gada 19. janvāra MK noteikumi Nr. 50

Vienas vienības izmaksu metodika (pētniecības un tīklošanas izmaksas)

Vienas vienības izmaksu metodika  (administratīvās un infrastruktūras  resursu izmaksas) aktualizēta 28.06.2018

 

 


Projektu iesniegumu atlases

1., 2., 3. un 4. kārtas atlases slēgtas


Apstiprinātie projekti

Projektu pieteikumu 1., 2., 3. un 4. atlases kārtas rezultāti


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Antra Žilinska 
Tālr. 67047897
E-pasts: antra.zilinska@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais
133 488 295

ERAF
111 692 482


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 25.04.2016.)

2016. gada 16. augusta MK noteikumi Nr.562

JASPERS semināra prezentācijas 19.10.2016.


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Apstiprinātie projekti


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Nauris Grīnbergs
Tālr. 67047883
E-pasts: nauris.grinbergs@izm.gov.lv