Programmas ietvaros sadarbībā ar donorvalstu partneriem četrās pašvaldībās – Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs un Ventspilī – tiek izveidoti inovācijas centri, lai veicinātu STEM*  zināšanu attīstību un popularizēšanu.  Inovācijas centros veido jaunas izglītības un mācību programmas skolotājiem, studentiem un skolēniem, veicinot sadarbību starp skolām, augstskolām, zinātniskām institūcijām un darba vidi.

Vairāk informācijas par Inovācijas centriem pieejama EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu Latvijas interneta vietnē.


*Zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne un matemātika