Eiropas Savienības (turpmāk - ES) programma jaunatnes jomā “Eiropas Solidaritātes korpuss” tiek īstenota laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. Jaunās programmas mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. Turklāt “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir pirmā ES programma, kas piedāvā jauniešiem arī darba un prakses iespējas. Programma sniedz atbalstu:
• solidaritātes projektiem,
• brīvprātīgā darba projektiem,
• algota darba un apmaksātas prakses projektiem (dalībnieka dzīvesvietas valstī vai ārvalstīs).

Kopējais ES budžets programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanas trīs gadu periodam ir 375,60 miljoni euro. Piedaloties programmas aktivitātēs, vismaz 100 000 jauniešu visā ES uzlabos pilsoniskās, sociālās, profesionālās un personīgās kompetences.

Latvijai pieejams ES finansējums “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektiem ap 3,78 miljonu euro apmērā. Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” veicina Latvijas jauniešu līdzdalību un dod iespējas iegūt pirmo darba pieredzi - jo īpaši jauniešiem ar ierobežotām iespējām un tiem, kuri nemācās un nestrādā. Valsts budžeta līdzfinansējums nodrošina 20% no kopējā finansējuma apmēra, kas nepieciešams brīvprātīgā darba, prakses un darba projektu īstenošanai.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā iestāde par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu Latvijā, savukārt programmas decentralizētās aktivitātes administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Centralizētās aktivitātes administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Informācija par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss:

http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en
https://europa.eu/youth/solidarity_lv