Prioritārie virzieni zinātnē tiek noteikti ar mērķi fokusēt zinātnisko darbību uz Latvijas ilgtspējai un attīstībai stratēģiski svarīgiem jautājumiem, tam paredzot valsts budžeta finansējumu. Prioritāros virzienus zinātnē valdība nosaka reizi četros gados. Prioritārie virzieni zinātnē tiek īstenoti pētniecības projektu veidā fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLP) un valsts pētījumu programmu (VPP) ietvaros.

Lai definētu prioritāros virzienus zinātnē 2018. - 2021. gadam, Izglītības un zinātnes ministrija veica pētījumu, kura ietvaros tika apkopoti nozaru ministriju, profesionālo nozaru asociāciju, nevalstisko organizāciju un nozaru vadošo uzņēmumu viedokļi par sabiedrībai aktuālajiem un būtiskajiem nozaru izaicinājumiem, kā arī nepieciešamo zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu nozares attīstībai.

 999