Eiropas Skolu tīkls (European Schoolnet) iestāšanās gads – 2021. gads (2020. gadā - novērotāja statusā).

Eiropas Skolu tīkls ir Eiropas valstu izglītības jomas ministru sadarbības organizācija, kuras iniciatīvas kalpo vispārējās izglītības prioritāšu īstenošanai, tostarp integrējot inovatīvus risinājumus jauno tehnoloģiju izmantošanai izglītības procesā. Izglītības un zinātnes ministrijas dalība Skolu tīklā nodrošinās pieeju informācijai par jaunākajiem IKT politikas attīstības virzieniem izglītībā; atbalstu pedagogiem - piekļuvi mācību materiāliem un platformām pieredzes apmaiņai tiešsaistē; iespēju skolotājiem, nozares ekspertiem un politikas veidotājiem piedalīties kursos un pasākumos, kā arī saņemt konsultatīvu atbalstu. Tiks pavērtas iespējas kopīgā darbā ar Eiropas valstu izglītības ministrijām un nozares partneriem stiprināt IKT un STEM jomu attīstību izglītībā, kā arī īstenot politikas eksperimentu projektus.