Kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās IZM ir valsts kapitāla daļu turētāja

VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Adrese

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
 

Pamatkapitāls

11 219 250 EUR
 

Valsts līdzdalības apmērs

100 %

Valsts līdzdalības pamatojums

Līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1.  punkta nosacījumiem. Kapitālsabiedrība nodrošina  izglītības pakalpojumu sniegšanu valsts un darba tirgus vajadzībām.

Vispārējais stratēģiskais mērķis
 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” darbības mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Rūta- Gintaute Marihina, Profesionālās un pieaugušo izglītībnas deparatmenta direktore
tālr. 67047903

Ruta.Gintaute-Marihina@izm.gov.lv
 

Sabidrības apstiprinātais gada pārskats -pieejams šeit:  https://www.rtrit.lv/uznemuma-parskati/

Nosaukums

SIA "Sporta centrs "Mežaparks""

Adrese

Rīga, Roberta Feldmaņa iela 11, LV-1014

Pamatkapitāls

16 111 120.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100 %

Valsts līdzdalības pamatojums

Līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1. un 3. punkta nosacījumiem. Kapitālsabiedrības nodrošina to īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldību un attīstību, radot apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas, tādējādi novēršot tirgus nepilnību, kā arī pārvalda īpašumus (nacionālās sporta bāzes), kas ir stratēģiski svarīgi objekti sporta nozares attīstībai un līdz ar to arī stratēģiski svarīgi objekti valsts attīstībai.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Noteikts SIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs”[1] – nodrošināt nacionālo sporta bāzu – Daugavas stadions, Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”, Tenisa centrs „Lielupe” un Sporta centrs „Mežaparks” – pārvaldību un attīstību, radot apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas.

Līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Edgars Severs, valsts sekretāra vietnieks - Sporta departamenta direktors
tālr. 67047935
edgars.severs@izm.gov.lv

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 402 (prot. Nr. 29 66. §) Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi pieņemts lēmums pēc reorganizācijas (pievienošanas) apvienot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tenisa centrs “Lielupe”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs “Mežaparks””, pievienojot tās valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un mainot nosaukumu uz “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs””.

Papildu informācija

Kapitālsabiedrības publicējamā informācija


[1] Skat. ziņas par uzsākto kapitālsabiedrību reorganizāciju vai pārveidi

Nosaukums

SIA "Tenisa centrs "Lielupe""

Adrese

Jūrmala, Oskara Kalpaka prospekts 16, LV-2010

Pamatkapitāls

14 964 042.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100 %

Valsts līdzdalības pamatojums

Līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1. un 3. punkta nosacījumiem. Kapitālsabiedrības nodrošina to īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldību un attīstību, radot apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas, tādējādi novēršot tirgus nepilnību, kā arī pārvalda īpašumus (nacionālās sporta bāzes), kas ir stratēģiski svarīgi objekti sporta nozares attīstībai un līdz ar to arī stratēģiski svarīgi objekti valsts attīstībai.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Noteikts SIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs”[1] – nodrošināt nacionālo sporta bāzu – Daugavas stadions, Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”, Tenisa centrs „Lielupe” un Sporta centrs „Mežaparks” – pārvaldību un attīstību, radot apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas.

Līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Edgars Severs, valsts sekretāra vietnieks - Sporta departamenta direktors
tālr. 67047935
edgars.severs@izm.gov.lv

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 402 (prot. Nr. 29 66. §) Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi pieņemts lēmums pēc reorganizācijas (pievienošanas) apvienot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tenisa centrs “Lielupe”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs “Mežaparks””, pievienojot tās valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un mainot nosaukumu uz “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs””.

Papildu informācija

Kapitālsabiedrības publicējamā informācija


[1] Skat. ziņas par uzsākto kapitālsabiedrību reorganizāciju vai pārveidi

Nosaukums

SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda""

Adrese

Siguldas nov., Sigulda, Šveices iela 13, LV-2150

Pamatkapitāls

10 840 900.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100 %

Valsts līdzdalības pamatojums

Līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1. un 3. punkta nosacījumiem. Kapitālsabiedrības nodrošina to īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldību un attīstību, radot apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas, tādējādi novēršot tirgus nepilnību, kā arī pārvalda īpašumus (nacionālās sporta bāzes), kas ir stratēģiski svarīgi objekti sporta nozares attīstībai un līdz ar to arī stratēģiski svarīgi objekti valsts attīstībai.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Noteikts SIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs”[1] – nodrošināt nacionālo sporta bāzu – Daugavas stadions, Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”, Tenisa centrs „Lielupe” un Sporta centrs „Mežaparks” – pārvaldību un attīstību, radot apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas.

Līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Edgars Severs, valsts sekretāra vietnieks - Sporta departamenta direktors
tālr. 67047935
edgars.severs@izm.gov.lv

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 402 (prot. Nr. 29 66. §) Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi pieņemts lēmums pēc reorganizācijas (pievienošanas) apvienot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tenisa centrs “Lielupe”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs “Mežaparks””, pievienojot tās valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un mainot nosaukumu uz “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs””.

Papildu informācija

Kapitālsabiedrības publicējamā informācija


[1] Skat. ziņas par uzsākto kapitālsabiedrību reorganizāciju vai pārveidi

Nosaukums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions""

Adrese

Rīga, Augšiela 1, LV-1009

Pamatkapitāls

25 958 823.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100 %

Valsts līdzdalības pamatojums

Līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1. un 3. punkta nosacījumiem. Kapitālsabiedrības nodrošina to īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldību un attīstību, radot apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas, tādējādi novēršot tirgus nepilnību, kā arī pārvalda īpašumus (nacionālās sporta bāzes), kas ir stratēģiski svarīgi objekti sporta nozares attīstībai un līdz ar to arī stratēģiski svarīgi objekti valsts attīstībai.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Noteikts SIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs”[1] – nodrošināt nacionālo sporta bāzu – Daugavas stadions, Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”, Tenisa centrs „Lielupe” un Sporta centrs „Mežaparks” – pārvaldību un attīstību, radot apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas.

Līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Edgars Severs, valsts sekretāra vietnieks - Sporta departamenta direktors
tālr. 67047935
edgars.severs@izm.gov.lv

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 402 (prot. Nr. 29 66. §) Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi pieņemts lēmums pēc reorganizācijas (pievienošanas) apvienot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tenisa centrs “Lielupe”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs “Mežaparks””, pievienojot tās valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un mainot nosaukumu uz “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs””.

Papildu informācija

Kapitālsabiedrības publicējamā informācija

 


[1] Skat. ziņas par uzsākto kapitālsabiedrību reorganizāciju vai pārveidi

Nosaukums

SIA “Latvijas Olimpiskā vienība”

Adrese

Rīga, Roberta Feldmaņa iela 8, LV-1014

Pamatkapitāls

6 466.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

29,04423 %

Papildu informācija

Saskaņā ar Sporta likuma 10. panta 10 daļu SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” nodrošina valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanos dalībai olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās. 

IZM pārstāvis kapitālsabiedrībās: IZM valsts sekretārs.

Kontaktinformācija:

Edgars Severs 

  • SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda""
  • VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions""
  • SIA "Sporta centrs "Mežaparks""
  • SIA "Tenisa centrs "Lielupe""
  • SIA "Latvijas Olimpiskā vienība"

Valsts sekretāra vietnieks - Sporta departamenta direktors
tālr. 67047935
edgars.severs@izm.gov.lv