Kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās IZM ir valsts kapitāla daļu turētāja

VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Adrese

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
 

Pamatkapitāls

11 219 250 EUR
 

Valsts līdzdalības apmērs

100 %

Valsts līdzdalības pamatojums

Līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1.  punkta nosacījumiem. Kapitālsabiedrība nodrošina  izglītības pakalpojumu sniegšanu valsts un darba tirgus vajadzībām.

Vispārējais stratēģiskais mērķis
 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” darbības mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Rūta- Gintaute Marihina, Profesionālās un pieaugušo izglītībnas deparatmenta direktore
tālr. 67047903

Ruta.Gintaute-Marihina@izm.gov.lv
 

Sabidrības apstiprinātais gada pārskats -pieejams šeit:  https://www.rtrit.lv/uznemuma-parskati/

Nosaukums

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" 

Adrese

Rīga, Augšiela 1, LV-1009

Pamatkapitāls

26 158 823.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100%

Valsts līdzdalības pamatojums

Līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1. un 3. punkta nosacījumiem. Kapitālsabiedrības nodrošina to īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldību un attīstību, radot apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas, tādējādi novēršot tirgus nepilnību, kā arī pārvalda īpašumus (nacionālās sporta bāzes), kas ir stratēģiski svarīgi objekti sporta nozares attīstībai un līdz ar to arī stratēģiski svarīgi objekti valsts attīstībai.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Noteikts SIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs” – nodrošināt nacionālo sporta bāzu – Daugavas stadions, Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”, Tenisa centrs „Lielupe” un Sporta centrs „Mežaparks” – pārvaldību un attīstību, radot apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas.

Līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve

valsts sekretāra vietniece (administratīvos jautājumos) - Sporta departamenta direktora pienākumu izpildītāja
Ginta Ozola
+371 67047976
ginta.ozola@izm.gov.lv

 

 

Ziņas par kapitālsabiedrības reorganizāciju

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 402 (prot. Nr. 29 66. §) Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi pieņemts lēmums pēc reorganizācijas (pievienošanas) apvienot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tenisa centrs “Lielupe”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs “Mežaparks””, pievienojot tās valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un mainot nosaukumu uz “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs””.

Reorganizācija tika pabeigta 2022. gada 27. septembrī.

Papildu informācija

Nosaukums

SIA “Latvijas Olimpiskā vienība”

Adrese

Rīga, Roberta Feldmaņa iela 8, LV-1014

Pamatkapitāls

6 466.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

29,04423 %

Papildu informācija

Saskaņā ar Sporta likuma 10. panta 10 daļu SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” nodrošina valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanos dalībai olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās. 

Kontaktinformācija:

  • SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”
  • SIA "Latvijas Olimpiskā vienība"

Kapitāldaļu turētāja: valsts sekretāre Santa Šmīdlere

Atbildīgais darbinieks:

Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktors
Raimonds Kārkliņš
+371 67047840 
raimonds.karklins@izm.gov.lv