Statuss:
Īstenošanā

Erasmus+ programmas projekts, granta līgums Nr. 101074777—EPALE NSS LV

Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2024.gada 31.decembrim.

EPALE platforma izveidota 2014. gadā un ir Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta iniciatīva, lai veidotu vienotu diskusiju un pieredzes apmaiņas telpu pieaugušo izglītības profesionāļiem. EPALE ir atvērtas dalības daudzvalodu kopiena 37 valstīs, kas pieejama vairāk nekā 30 Eiropas valstu valodās. Platformai ir vairāk nekā 100 000 reģistrētu lietotāju visā Eiropā. Platforma paredzēta andragogiem, skolotājiem, mācību vadītājiem, pētniekiem, pasniedzējiem, bibliotekāriem, politikas veidotājiem un ikvienai citai personai, kas strādā pieaugušo izglītības jomā visā Eiropā.

EPALE Nacionālais atbalsta dienests atbild par EPALE darbību latviešu valodā. Platforma ir kļuvusi par vietu, kur Latvijas pieaugušo pedagogi, pētnieki, studenti, politikas veidotāji var dalīties ar mūsu valstij svarīgu informāciju un resursiem pieaugušo izglītībā, politikas lēmumiem, notikumiem citos ar pieaugušo izglītību saistītos projektos, veicināt platformas daudzvalodību.

Projekta mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk aktīvu Latvijas lietotāju, kas iekļaujas starptautiskajā kopienā, uztur diskusiju par pieaugušo izglītības aktuāliem jautājumiem, informē par gaidāmiem notikumiem un aktualitātēm pieaugušo izglītības nozarē Latvijā, raksta par labās prakses piemēriem un dalās ar resursiem.

EPALE platforma ietver daudzveidīgas publikācijas, plašu resursu bibliotēku, iespēju veidot sadarbības tīklus un starptautisku domu apmaiņu gan par pieaugušo izglītības labo praksi, gan saistībā ar notiekošo Eiropas izglītības politikā un ekonomikā.

Tiešsaistes un klātienes saziņas aktivitātes ir vairojušas platformas lietotāju iesaisti diskusijās dažādos sociālajos medijos. Kopējais sekotāju un reģistrēto lietotāju skaits gan sociālajos medijos, gan EPALE platformā pastāvīgi pieaug. Jaunajā projektā turpināsim ievietot publikācijas un ziņas par dažādām tēmām sociālajos tīklos, jo īpaši informējot par EPALE notikumiem un labās prakses piemēriem pieaugušo izglītībā.

Seko EPALE sociālajos tīklos:

Facebook.com

Twitter.com

Draugiem.lv

LinkedIn

Instagram

Youtube

TikTok

Galvenās projekta aktivitātes:

 • Platformas popularizēšana un lietotāju piesaiste;
 • EPALE satura latviešu valodā nodrošināšana;
 • Pasākumu organizēšana, platformas atpazīstamības veicināšana;
 • EPALE semināru, darba grupu, vebināru, mācību un konferenču organizēšana;
 • EPALE un citu Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšana;
 • Nacionālās pieaugušo neformālās izglītības balvas “Saules laiva” organizēšana;
 • Sadarbība ar valsts iestādēm un citiem pieaugušo izglītības politikas veidotājiem un viedokļu līderiem;
 • EPALE tēmu popularizēšana ar sociālo platformu Twitter, Facebook, LinkedIn, Draugiem.lv, Instagram, Youtube un TikTok starpniecību.

Platformas mērķa grupas:

 • pieaugušo izglītības sniedzēji, skolotāji, pasniedzēji, pētnieki, politikas veidotāji;
 • visas formālās un neformālās pieaugušo izglītības organizācijas;
 • par pieaugušo izglītību un nodarbinātību atbildīgo valsts iestāžu pārstāvji;
 • nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgie;
 • pieaugušie.

Galvenie plānotie rezultāti un izstrādnes:

 • 200 jauni reģistrēti lietotāji EPALE platformā no Latvijas katru gadu;
 • 1800 apmeklētāji ik mēnesi;
 • Aptuveni 30% no apmeklētājiem – regulārie platformas viesi.
 • 96 platformai ik gadu pievienotas publikācijas, no kurām: *10 jauni pasākumi EPALE kalendārā; *40 ziņu ieraksti; *15 emuāra ieraksti; *7 jauni resursi;  *24 tulkojumi no vai uz latviešu valodu
 • 60%  noderīgs, augstas kvalitātes, platformas lietotāju veidots saturs;
 • 15% no lietotājiem ir piedalījušies vienā vai vairākās EPALE Nacionālā atbalsta dienesta aktivitātēs;
 • Ik gadu organizēti vismaz 5 semināri/vebināri/darba grupas/ mācības, no kuriem viens pasākums – Nacionāla līmeņa konference;
 • Dalība vismaz 9 kopīgi organizētos reģionālos semināros un 14 citu organizāciju organizētos pasākumos EPALE popularizēšanas nolūkā;
 • Dalība starptautiskos pasākumos;
 • Ik gadu vismaz 200 komentāri pie emuāru un diskusiju ierakstiem;
 • Sagatavots un nosūtīts ikmēneša vēstnesis un kopumā vismaz 30 preses relīzes;
 • Izveidota reģionālo koordinatoru, ekspertu un vēstnieku komanda;
 • Izplatītas un apkopotas 3 EPALE lietotāju aptaujas (katru gadu – viena);
 • Sarīkotas 3 nacionālās pieaugušo neformālās izglītības pakalpojumu sniedzēju balvas “Saules laiva” pasniegšanas ceremonijas.

 

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam

EPALE ir atvērtas dalības daudzvalodu kopiena (vairāk nekā 30 Eiropas valstu valodās) ar vairāk nekā 90 000 reģistrētu lietotāju visā Eiropā. Platforma paredzēta andragogiem, skolotājiem, mācību vadītājiem, pētniekiem, pasniedzējiem, bibliotekāriem, politikas veidotājiem un ikvienai citai personai, kas strādā pieaugušo izglītības jomā visā Eiropā.

Projekts “EPALE nacionālais atbalsta dienests” atbild par EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem kā valsts mērogā, tā arī starptautiski.

Projekta mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk aktīvu Latvijas lietotāju, kas iekļaujas starptautiskajā kopienā, uztur diskusiju par pieaugušo izglītības aktuāliem jautājumiem, informē par gaidāmiem notikumiem un aktualitātēm pieaugušo izglītības nozarē Latvijā, raksta par labās prakses piemēriem un dalās ar resursiem.

EPALE platforma ietver daudzveidīgas publikācijas, plašu resursu bibliotēku, iespēju veidot sadarbības tīklus un starptautisku domu apmaiņu gan par pieaugušo izglītības labo praksi, gan saistībā ar notiekošo Eiropas izglītības politikā un ekonomikā.

EPALE platforma izveidota 2014. gadā, un ir Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta iniciatīva, lai veidotu vienotu diskusiju un pieredzes apmaiņas telpu pieaugušo izglītības profesionāļiem.

Galvenās projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” aktivitātes 2019.-2022. gadā

Projekta uzdevumi:

 • iesaistīties Eiropas Pieaugušo izglītības programmas īstenošanā un veicināt Latvijas iedzīvotāju iespējas jebkurā laikā piekļūt kvalitatīvas izglītības iespējam;
 • stiprināt izpratni par nepieciešamību atjaunot zināšanas un mācīties mūža garumā;
 • veicināt un atbalstīt EPALE kā “vienas pieturas aģentūras” turpmāku attīstību, nodrošinot diskusiju, sadarbības tīklu veidošanas, ziņu apmaiņas un dalīšanos ar labo praksi Latvijas un visu ES valstu pieaugušo izglītotājiem;
 • Latvijas un ES pieaugušo izglītības sniedzēju sadarbības un komunikācijas veicināšana, īstenojot EPALE aktivitātes;
 • atbalstīt EPALE kā daudzvalodu platformas izveidi;
 • veicināt sinerģiju starp EPALE un citiem Erasmus + projektiem;
 • vairot EPALE platformas atpazīstamību un izpratni par to Latvijas pieaugušo izglītības kopienā;
 • palielināt EPALE pastāvīgo lietotāju un apmeklētāju skaitu, iesaistot Latvijas pieaugušo mācībspēkus;
 • Latvijas EPALE vēstnieku/multiplikatoru tīkla izveide un darbības aktivizēšana;
 • aktīvi sadarboties ar EPALE Centrālo atbalsta dienestu (CSS) un sekot tā izstrādātajai EPALE platformas aktivitāšu programmai, kā arī sniegt tam jebkādu palīdzību, attīstot sadarbību ar citiem nacionālajiem atbalsta dienestiem.

Mērķa grupas:

 • pieaugušo izglītības sniedzēji, skolotāji, pasniedzēji, pētnieki;
 • visas formālās un neformālās pieaugušo izglītības organizācijas;
 • par pieaugušo izglītību un nodarbinātību atbildīgo valsts iestāžu pārstāvji.

Galvenās projekta aktivitātes:

 • Platformas popularizēšana un lietotāju piesaiste;
 • EPALE satura latviešu valodā nodrošināšana;
 • Pasākumu organizēšana, platformas atpazīstamības veicināšana;
 • Tālāka sadarbība ar valsts pieaugušo izglītības Nacionālajiem koordinatoriem un sadarbības stiprināšana ar citiem Erasmus+ projektiem;
 • Epale semināru, mācību un konferenču organizēšana;
 • EPALE un citu Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšana;
 • EPALE Latvijas jaunumu vēstuļu sagatavošana un izplatīšana;
 • Nacionālās pieaugušo neformālās izglītības balvas “Saules laiva” organizēšana;
 • Sadarbība ar valsts iestādēm un citiem pieaugušo izglītības politikas veidotājiem un viedokļu līderiem;
 • EPALE tēmu popularizēšanaTwitter, Facebook, LinkedIn, Draugiem.lv, Instagram un Youtube.

Galvenie rezultāti un izstrādnes:

 • Augstas kvalitātes saturs EPALE nacionālajā lapā (augšupielādētas apmēram 820 dažādas publikācijas);
 • 36 semināri, kas popularizē EPALE darbību;
 • 2 nacionālās konferences, 10 semināri un mācības, 8 tiešsaistes video semināri (vebināri);
 • EPALE vietnē izveidotas 2 prakses kopienas un 2 sadarbības telpas;
 • Sagatavoti un izplatīti reklāmas materiāli un video, kā arī EPALE Latvijas jaunumu vēstules.

 

Aktualitātes

Erasmus+ programmas projekts
“EPALE Nacionālais atbalsta dienests”
(Granta līguma Nr. 2016-3137/001-001)
Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši: 1.01.2017.– 31.12.2018.

 

logoansambliserasmusizmepale