Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma (NZDIS)

Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma (NZDIS) ir valsts informācijas sistēma, kurā tiek apkopota informācija par zinātnisko institūciju zinātnisko darbību un zinātnisko personālu.NZDIS ietver:

  1. zinātnisko institūciju reģistru
  2. akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistru;
  3. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzi;
  4. zinātniskās darbības projektu datubāzi;
  5. zinātniskās darbības rezultātu datubāzi;
  6. zinātnisko institūciju zinātniskās darbības pārskatus;
  7. zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu datubāzi.

Informāciju NZDIS ievada zinātniskās institūcijas, kā arī tajā tiek integrēti Valsts izglītības informācijas sistēmas dati. NZDIS apkopotie dati tiek izmantoti zinātnes bāzes finansējuma aprēķināšanai, zinātnisko institūciju darbības izvērtēšanai, statistikas pārskatu sagatavošanai.

Normatīvie akti:

Zinātniskās darbības likums, 42. pants.

2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 381 “Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi”.

Lietotāju atbalsts:

Izglītības un zinātnes ministrijas pakalpojumu vadītāja Kristīne Vindžanova, kristine.vindzanova@izm.gov.lv vai nzdis@izm.gov.lv