Sporta bāzu reģistrā apkopota informācija par Latvijas sporta infrastruktūru – sporta bāzēm, to reģionālo izvietojumu. Sporta bāzu reģistrā ir reģistrētas 1197 sporta bāzes.

Sporta bāzes un to reģistrs IZM

Saskaņā ar Sporta likuma 12. panta trešo daļu informāciju par valstī esošajām sporta bāzēm apkopo sporta bāzu reģistrā. Sporta bāzu reģistru atbildīga ir Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Informācija par sporta bāzēm, kurām likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, tiek apkopota Nacionālo sporta bāzu reģistrā. Nacionālo sporta bāzu reģistrs ir sporta bāzu reģistra daļa.

 

Sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un tās aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 76 “Noteikumi par sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību”.