Statuss:
Īstenošanā

Izglītības un zinātnes ministrija ievieš INTERREG EUROPE transnacionālās sadarbības programmas projektu “iWatermap”.

Projekta risināmās problēmas izklāsts

Projekts mērķis ir atbalstīt inovatīvas politikas iniciatīvas ūdens tehnoloģiju sektorā. Palīdzēt palielināt šī sektora inovāciju ekosistēmas dalībnieku kritisko masu projekta partneru reģionos. Inovāciju ekosistēmas kritiskās masas palielināšana ir iespējama, kad visi svarīgākie tās elementi ir identificēti un salikti loģiskā attīstības ķēdē. Piemēram, pētniecības un izglītības, akadēmiskā un biznesa sektora sadarbības, starpreģionu sadarbības un klastera stiprināšana ir būtiski ekosistēmas elementi, kuru mijiedarbībā iespējams nodrošināt ilgtspējīgu sistēmas attīstību.

Projektā izvēlētā ūdens sektora nozīmīgums ir tā sasaistē ar lielajiem sabiedrības izaicinājumiem par ūdens resursu pārvaldību – ūdens trūkumu, efektivitāti, pielietojamību dažādās industrijās, notekūdeņu attīrīšanu un tā vairākkārtēju izmantošanu. Sektoram ir liels potenciāls radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus, kurus iespējams eksportēt un līdz ar to arī radīt darba vietas un stimulēt ekonomikas izaugsmi.

Kopējais projekta mērķis ir uzlabot inovāciju politikas iniciatīvas, lai veicinātu ūdens sektora inovāciju ekosistēmas kritiskās masas attīstību. Sasniedzot pietiekami lielu kritisko masu inovācijās, projektā iesaistītajiem reģioniem būs iespēja palielināt inovāciju attīstību, radīt apstākļus lielākai konkurencei, ekonomiskai attīstībai un darba vietām.
Projekta partneri strādās ar 7 politikas instrumentiem, apmainoties pieredzē, veicinot vietējo iesaistīto pušu dalību sektora attīstība un veidojot ceļu kartes, kuras tiks pārvērstas darbības plānos.

Projektā piedalās deviņi partneri no septiņiem reģioniem – Nīderlande, Latvija, Portugāle, Spānija, Grieķija, Rumānija un Čehija. Latviju projektā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija un Rīgas Tehniskā universitāte.

Kopējais projekta budžets: 1 687 330 EUR (83 % jeb 1 403 736.60 EUR - ERAF finansējums, 17 % jeb 283 593.40 EUR – partneru līdzfinansējums).

Izglītības un zinātnes ministrijas budžets: 89 665 EUR, no kuriem ERAF finansējums projekta īstenošanai ir 76 215.25 EUR (85%) ERAF finansējums un 13 449.75 EUR (15%) valsts līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1.jūnijs līdz 2023. gada 31.maijs.

iWatermap