Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma (turpmāk – VPS) ir valsts informācijas sistēma, kurā ieraksta ziņas par valsts pārbaudījumiem vispārējās izglītības programmās, tai skaitā ziņas par svešvalodas centralizētajiem eksāmeniem, kuri aizstāti ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumiem svešvalodā, ziņas par valsts pārbaudījumiem profesionālās izglītības programmās, valsts valodas prasmju pārbaudi. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā apstrādā informāciju par:

  1. personu, kurai jākārto valsts pārbaudījumi;
  2. izglītības iestādi, kurā notiek pārbaudījumu kārtošana;
  3. pedagogiem, kuri piedalās pārbaudījumu norisē, tai skaitā par pārbaudījumu vērtēšanā;
  4. pārbaudījumu rezultātiem un izsniegtajiem vispārējās vidējās un pamatizglītības sertifikātiem.

Ziņas Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā ievada izglītības iestādes, Valsts izglītības satura centrs, kā arī informācija par personām, kurām jākārto valsts pārbaudījumi, un pedagogiem, tiek saņemta no Valsts izglītības informācijas sistēmas. Valsts pārbaudījumu rezultāti tiek nodoti uz Valsts izglītības informācijas sistēmu un Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv, kur tiek nodrošināta iespēja personām pieteikties studijām augstākās izglītības iestādēs.

Normatīvie akti:

Izglītības likums, 35.1 pants.

Lietotāju atbalsts:

VPS lietotāju atbalstu nodrošina Lietotāju atbalsta dienests.

Instrukcijas un materiāli par eksāmenu norisēm atrodami atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Atbalsta e-pasts: atbalsts@visc.gov.lv

Atbalsta tālr.: +371 66051908

LAD darba laiks: Darba dienās no plkst. 9:00-17:00

 

Lejupielādēt dokumentus VPS lietotāja reģistrēšanai:

Informācijai:

Visi aizpildītie dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz atbalsts@visc.gov.lv

Vairāk informācijas par drošu elektronisko parakstu un tā saņemšanas iespējām: https://www.eparaksts.lv/lv/