Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā ieraksta ziņas par valsts pārbaudījumiem vispārējās izglītības programmās, tai skaitā ziņas par svešvalodas centralizētajiem eksāmeniem, kuri aizstāti ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumiem svešvalodā, ziņas par valsts pārbaudījumiem profesionālās izglītības programmās. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, turētājs – Valsts izglītības satura centrs.

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā apstrādā informāciju par:

1) personu, kurai jākārto valsts pārbaudījumi;
2) izglītības iestādi, kurā notiek pārbaudījumu kārtošana;
3) pedagogiem, kuri piedalās pārbaudījumu norisē, tai skaitā par pārbaudījumu vērtēšanā;
4) pārbaudījumu rezultātiem un izsniegtajiem vispārējās vidējās un pamatizglītības sertifikātiem.

Ziņas Valsts pārbaidījumu informācijas sistēmā ievada izglītības iestādes, Valsts izglītības satura centrs, kā arī informācija par personām, kurām jākārto valsts pārbaudījumi, un pedagogiem, tiek saņemta no Valsts izglītības informācijas sistēmas. Valsts pārbaudījumu rezultāti tiek nodoti uz Valsts izglītības informācijas sistēmu un Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv, kur tiek nodrošināta iespēja personām pieteikties studijām augstākās izglītības iestādēs.

Normatīvie akti:

Izglītības likums, 35.1 pants.

2019. gada 25. jūnija n Ministru kabineta noteikumi nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi”.

Lietotāju atbalsts:

Valsts izglītības satura centrs, jautājumu gadījumā lūgums rakstīt: vpis@visc.gov.lv