Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

2023.gada 15.-16. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2023.gada 9.maija sēdē)

2023.gada 7.marta Padome (Padomes rezultāti EN), (MK 2023.gada 28.februāra sēde)

2022.gada 28.-29.novembra Padome (Padomes rezultāti EN), MK 2022.gada 22.novembra sēde)

2022.gada 16.jūnija Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padome (Sociālā politika) (Padomes rezultāti )

2022.gada 4.-5. aprīļa Padome (Padomes rezultāti; EN) (informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2022.gada 29.marta sēdē)

2021.gada 29.-30.novembra Padome (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā 2021. gada 23.novembrī)

2021.gada maijā apstiprinātie Padomes dokumenti (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā 2021. gada 11.maijā

2021.gada februārī apstiprinātie Padomes dokumenti

2020.gada novembrī apstiprinātie Padomes dokumenti

2020.gada 17.jūnija Padomes secinājumi par COVID19 izraisītās krīzes ietekmi uz izglītības jomu

2020.gada 26.maijā Padomes secinājumi par Eiropas skolotājiem un pasniedzējiem (mācībspēku) nākotnei

2020.gada 20.februāra Padome (Padomes rezultāti un Informatīvais ziņojums)

Padomes rezolūcija par izglītību un apmācību Eiropas pusgadā

2019.gada 8.novembra Padome (Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par iekļautību daudzveidībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību visiem iedzīvotājiem)

2019. gada 22.-23. maija Padome (Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par iekļautību daudzveidībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību visiem iedzīvotājiem2018. gada 26.-27. novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā 22. novembrī)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par iekļautību daudzveidībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību visiem iedzīvotājiem

2018. gada 22.-23. maija Padome (Padomes rezultāti: EN) (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā 15. maijā)

2018. gada 2. maijā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienība pieņēmusi lēmumu Nr.2018/646 par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2241/2004/EK. 

2018.gada 15.februāra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā 13. februārī)

2018.gada 15.marta Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padome (Padomes rezultāti: EN) (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā 13. martā)

2017.gada 20.–21.novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

2017.gada 22.-23.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 15. maijā)

2017.gada 17.februārī Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14.februārī)

2016. gada 21.-22.novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

2016. gada 30.-31.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

2016. gada 24. februāra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 23. februārī)

2023.gada 23.-24. novembra Padome (Padomes rezultāti, EN) (informatīvais ziņojums (ierobežotas pieejamības informācija) izskatīts Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra sēdē)

2023.gada 15.-16. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2023.gada 9.maija sēdē)

2022.gada 28.-29.novembra Padome (Padomes rezultāti EN), MK 2022.gada 22.novembra sēde)

2022.gada 4.-5. aprīļa Padome

2021.gada 29.-30.novembra Padome

2021.gada maijā apstiprinātie Padomes dokumenti

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par daudzlīmeņu pārvaldības 

stiprināšanu saistībā ar jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos veicināšanu 

2020.gada novembrī apstiprinātie Padomes dokumenti

2020.gada maijā un jūnijā apstiprinātie Padomes dokumenti

 2019.gada 21.-22.novembra Padome

2019. gada 22.-23. maija Padome

2018. gada 26.-27. novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā 22. novembrī)

2018. gada 22.-23. maija Padome (Padomes rezultāti: EN) (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā 15. maijā)

2017.gada 20.–21.novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

2017.gada 22.-23.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 15. maijā)

2016.gada 21.-22.novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

2016.gada 30.-31.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

2023.gada 15.-16. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2023.gada 9.maija sēdē)

2022.gada 28.-29.novembra Padome (Padomes rezultāti EN), MK 2022.gada 22.novembra sēde)

2022.gada 4.-5. aprīļa Padome

2021.gada 29.-30.novembra Padome

2021.gada maijā apstiprinātie Padomes dokumenti

2020.gada novembrī apstiprinātie Padomes dokumenti

2020.gada 22.jūnija Padome

2020.gada 4.jūnija Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par iespēju nodrošināšanu treneriem, uzlabojot iespējas apgūt prasmes un kompetences

2019.gada 21.-22.novembra Padome

2019. gada 22.-23. maija Padome 

2018. gada 26.-27. novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā 22. novembrī)

2018. gada 22.-23. maija Padome (Padomes rezultāti: EN) (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabinetā 15. maijā)

2017.gada 20.–21.novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

2017.gada 22.-23.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 15. maijā)

2016.gada 21.-22.novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

2016.gada 30.-31.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

Pētniecība

2018.gada 29.-30. novembra Padome (Papildus informācija EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 27. novembrī)

2018.gada 28.-29. maija Padome (Papildus informācija EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 30. janvārī)

2018.gada 2.februāra Neformālā padome (Papildus informācija EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 30. janvārī)

2017.gada 25.jūlija Neformālā padome (Papildus informācija EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 18.jūlijā)

2016.gada 29.novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 22. novembrī)

2016.gada 19.jūlija Neformālā padome (Papildus informācija; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 12. jūlijā)

2016.gada 26.-27.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

2016.gada 27.janvāra Neformālā padome (Izskatīts Ministru kabinetā 26. janvārī)

Kosmoss

2017.gada 3.maija Neformālā padome (Papildus informācija EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 3. maijā)

2017.gada 30.maija Padome (Padomes rezultāti EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 23.maijā) -

2017.gada 7.novembra Neformālā padome (Papildus informācija EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 6.novembrī)

2017.gada 30.novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 28.novembrī)

2016.gada 29.novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 22. novembrī)

2016.gada 26.-27.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)