Lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai slēgšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija, izskatot jautājumu par saskaņojuma sniegšanu pašvaldības lēmumam, izvērtē saņemto informāciju un sniedz atbildi, nepieciešamības gadījumā pieprasot pašvaldībai arī papildu skaidrojumu.

 

Vadlīnijas pašvaldībām par vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļiem un reorganizācijas veidiem ir izstrādātas, lai atvieglotu pašvaldību speciālistu darbu. Tajās ir aprakstītas arī labās prakses piemēri, kā arī viesta skaidrība attiecībā uz normatīvo regulējumu.