Latviešu valodu kā svešvalodu var apgūt 22 ārvalstu universitātēs Eiropā, Ziemeļamerikā un Āzijā. 

Latviešu valodu parasti izvēlas studēt tie, kam ir profesionāla interese par Baltijas reģionu. Studenti, kas sasniedz augsta līmeņa latviešu valodas prasmes (B2-C1), kļūst par profesionāļiem savā jomā – valodniekiem, tulkotājiem, tulkiem, vēsturniekiem un citu jomu pārstāvjiem. Top starptautiski projekti un pētījumi, kas ir objektīvāki un dziļāki, tiek popularizēts Latvijas tēls ārpus Latvijas robežām.

Latviešu valodas aģentūra sadarbojas ar universitātēm ārvalstīs un atbalsta latviešu valodas kā svešvalodas studijas, sūtot mācību materiālus, informējot par dažādiem konkursiem, pasākumiem, kuros var piedalīties latviešu valodas studenti, kā arī izglītojot latviešu valodas vieslektorus semināros un vasaras kursos Latvijā.

Lai uzturētu saikni ar Latvijas iedzīvotājiem, kas dažādu iemeslu dēļ ir izceļojuši no Latvijas, tiek īstenoti daudzveidīgi pasākumi latviešu kā etniskā mantojuma valodas apguvei un latviskās kultūras uzturēšanai diasporā. Zināšanas par latviešu valodu un kultūru ārpus Latvijas patlaban var iegūt 29 valstīs, vairāk nekā 100 nedēļas nogales skolās un vasaras vidusskolās.

Diasporas skolas tiek nodrošinātas ar mācību materiāliem, izglītoti šo skolu skolotāji, atbalstītas jauniešu nometnes un apmaiņas programmas. Diasporas bērniem pieejams atbalsts latviešu valodas apguvei tālmācības vidē, nodrošinātas latviešu valodas prasmes pārbaudes diasporā.

Diaspora