logo

KAS TAS IR?
Eiropas Universitātes Institūts (EUI) Florencē ir augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā vairākas doktorantūras un pēcdoktorantūras studiju programmas, kā arī pētniecības platformu.

EUI ir četri departamenti:

  1. Ekonomikas departaments, kurā studenti apgūst mikro un makroekonomiku, ekonometriju un pētījumu metodoloģiju;
  2. Vēstures un civilizācijas departaments, kura prioritāte ir Eiropas vēsture no viduslaikiem līdz mūsdienām;
  3. Tiesību departaments, kurā notiek Eiropas un starptautisko tiesību studijas;
  4. Politikas un sociālo zinātņu departaments, kurš ietver 4 apakšprogrammas: salīdzinošā politika, socioloģija, starptautiskās attiecības un politiskā teorija.

Ideja par EUI atklāšanu paradījās jau 1948. gada Hāgas konferencē, taču tikai pēc 21 gada, pateicoties Itālijas entuziasmam, institūts saņēma finansējumu. Sākotnēji tika plānots izveidot kodolenerģētikas zinātnes centru, tomēr dominēja nepieciešamība pievērst uzmanību cilvēkresursu zinātnēm un humanitārajām disciplīnām, lai veicinātu apmaiņu kultūras jomā starp ES dalībvalstīm. Jau 1972.gadā sešas dalībvalstis – Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Luksemburga un Nīderlande – parakstīja Konvenciju, ar kuru nostiprināja savu apņemšanos izveidot EUI. 1976. gadā EUI beidzot vēra savas durvis studentiem un pētniekiem.
EUI atrodas arī Roberta Šūmaņa centrs – 1992. gadā dibināts starpdisciplīnu pētniecības centrs, kura mērķis ir nodrošināt iespējas jaunajiem zinātniekiem, analizēt un apkopot informāciju par pārvaldību un demokrātiju Eiropas Savienībā, migrāciju, ekonomikas un monetāro politiku, konkurenci un tirgus regulēšanu, enerģētikas politiku utt.

Pašlaik EUI ir 22 dalībvalstis, tostarp arī Latvija, kura, pievienojoties konvencijai, tika uzņemta Institūtā 2012. gada jūnijā.
Vairāk informācijas par EUI, tā mērķiem un uzdevumiem mājas lapā: http://www.eui.eu/


KĀ PIETEIKTIES STUDIJĀM?
Lai pieteiktos doktora studiju programmai, kandidātam pirms reģistrēšanās jābūt iegūtam maģistra grādam.
Lai pieteiktos maģistra studiju programmai, kandidātam pirms reģistrēšanās jābūt iegūtam bakalaura grādam (vai ekvivalentam).

Līdz 31. janvārim:  pieteikumu iesniegšana.
Līdz 8. februārim: pieteikumi tiek nosūtīti EUI departamentiem un IZM izvērtēšanai.
Pēdējā februāra nedēļa / pirmā marta nedēļa: Florencē notiek kandidātu priekšatlases sanāksmes.
Aprīļa sākums: Florencē notiek intervijas ar izvēlētajiem kandidātiem.
Aprīļa vidus: uzņemšanas komisija pieņem galīgo lēmumu.

Pieteikums jāiesniedz tiešsaistē angļu valodā. Tas sastāv no pieteikuma veidlapas, kurai jāpievieno:
a.    CV;
b.    izglītību apliecinoši dokumenti;
c.    pētniecības priekšlikums atbilstoši departamenta prasībām;
d.    rekomendācijas vēstule(s) (skaits atkarīgs no programmas);
e.    starptautiskā apliecība par angļu valodu zināšanu (nepieciešams līmenis ir C1)

Plašāku informāciju par prasībām un pieteikšanās procedūru var atrast: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx


KĀ SAŅEMT STIPENDIJU?
EUI stipendija sedz studiju maksu, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumus, kā arī ceļa izdevumus vienreiz mācību gada laikā. Lai saņemtu stipendiju, nav jāiesniedz atsevišķs pieteikums – pieteikums studijām EUI automātiski iekļauj pieteikumu stipendijai.

2022./2023. akadēmiskajā gadā Eiropas Universitātes institūtā studē pieci studenti no Latvijas.

KONTAKTI
Kontaktpersona Izglītības un zinātnes ministrijā:
Anita Vahere-Abražune,
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece ES un starptautiskās sadarbības jomā
Tālr.: (+371) 67047828, e-pasts: anita.vahere-abrazune@izm.gov.lv

 

Meitene sēž bibliotēkā ar atvērtu grāmatu
Eiropas Universitātes institūta doktorantūras programmas