2022. gada 22. septembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija un 15 Latvijas augstskolas parakstīja vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā

Parakstot vienošanos, augstskolas apstiprināja, ka turpinās darbu pie Latvijas augstākās izglītības starptautiskās atzīšanas, kā arī sekmēs studiju kvalitāti un konkurētspēju. Savukārt valsts sektors īstenos nepieciešamos pasākumus augstākās izglītības nodrošināšanā, konsulāro pakalpojumu sniegšanā, Latvijas ārpolitikas sekmēšanas jomā, kā arī nodrošinās skaidrus principus migrācijai un ieceļošanai Latvijā.

Papildu informācija:

VIAA "Study in Latvia" nodaļas vadītāja Sintija Šmite-Tilika, tālr.: +371 67785478; e-pasts: Sintija.Smite-Tilika@viaa.gov.lv