Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi nosacījumus labajai praksei ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā. Nosacījumi paredz izglītības kvalitāti kā galveno labās prakses principu. Labās prakses ievērošanai ministrija slēgs vienošanās ar vadošajām Latvijas augstskolām. Ar šo vienošanos augstākās izglītības iestādes apņemsies nodrošināt kvalitatīvu studiju pieredzi visiem studējošajiem, stiprināt Latvijas augstākās izglītības un valsts reputāciju.

Tikai tām augstākās izglītības iestādēm, kas parakstīs vienošanos un to ievēros, turpmāk tiks nodrošinātas iespējas piedalīties par valsts budžeta līdzekļiem organizētajos izglītības eksporta veicināšanas pasākumos, tostarp ārvalstu vizītēs, kā arī izstādēs un mārketinga pasākumos un ārējo tirgu apguvē.

Parakstot vienošanos, augstskola apņemas ievērot tajā ietvertos kritērijus un principus, sekmējot labo praksi ārvalstu studentu piesaistē un studiju procesa nodrošināšanā. Tāpat augstākās izglītības iestāde ikvienā mārketinga darbībā un reklāmā ārvalstu studējošo piesaistei ievēro godprātību un ētikas principus, sniedzot tikai patiesu un skaidru informāciju. Augstskola apņemas nodrošināt, ka informācija par augstākās izglītības iestādes darbības profilu un pašvērtējumu ir pieejama Eiropas Savienības izveidotajā augstākās izglītības iestāžu salīdzinošajā platformā “Multirank”. Vienlaikus, palielinoties ārvalstu studējošo plūsmai, Latvijas studējošajiem studiju process un atbalsta serviss tiek nodrošināts tādā pašā kvalitātē kā ārvalstu studējošajiem.

Pieaugot ārvalstu studentu skaitam Latvijā, ir svarīgi ilgtermiņā rūpēties par valsts reputāciju un Latvijas augstākās izglītības tēlu. Lai novērstu riskus, kas negatīvi ietekmē un var ietekmēt ne tikai ārvalstu studentu pieredzi Latvijā, bet arī valsts kopējo reputāciju, vienošanās projektu IZM izstrādāja sadarbībā ar augstākajā izglītībā un augstākās izglītības eksportā iesaistītajiem sadarbības partneriem un citām ministrijām, nodrošinot visu iesaistīto pušu saskaņotu rīcību.

Ārvalstu studenti Latvijā veido 10% no kopējā studentu skaita. Pēdējo trīs gadu laikā ārvalstu studentu skaits ir pieaudzis par 82% - no 4457 studentiem 2014./2015.studiju gadā līdz 8137 2016./2017.studiju gadā. Visvairāk ārvalstu studentu ir no Vācijas, Uzbekistānas un Indijas.

Ar Vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā var iepazīties šeit.

“Ja augstākās izglītības iestāde ir ieinteresēta parakstīt Vienošanos, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv un sazināties ar ministrijas pārstāvi: Augstākās izglītības, inovāciju un zinātnes departamenta eksperti Daigu Ivsiņu uz e-pasta adresi: Daiga.Ivsina@izm.gov.lv; tālrunis: 67047874.

Privātajām augstākās izglītības iestādēm ir jāiesniedz savs rīcības plāns, kā augstskola plāno īstenot vienošanās punktus. Pēc šīs informācijas saņemšanas un izvērtēšanas ministrija sazināsies ar augstākās izglītības iestādi.

Vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē parakstījušās augstskolas (aktualizēts 2020.gada maijā):

Banku Augstskola

Biznesa Augstskola “Turība”

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Daugavpils Universitāte

Ekonomikas un kultūras augstskola 

Latvijas Jūras akadēmija

Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Latvijas Universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Liepājas Universitāte

Rīgas Ekonomikas augstskola 

Rīgas Juridiskā augstskola

Rīgas Stradiņa Universitāte

Rīgas Tehniskā Universitāte

Ventspils Augstskola

Vidzemes Augstskola