Valsts

 Sadarbības līgums, izpildprogramma

Azerbaidžānas Republika

Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības  līgums par sadarbību izglītības jomā

LV, AZ, EN (.pdf)

Azerbaidžānas Republika

Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par sadarbību jaunatnes un sporta jomā

LV, AZ, EN (.pdf)

ASV

Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības saprašanās memorands par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu

LV, EN (.pdf)

ASV

Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā Skola” darbības nodrošināšanu

LV (.pdf)

Baltijas valstis

Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības Līgums par kopīgas augstākās izglītības telpas izveidošanu Baltijas valstīs

LV (.pdf), EST (.pdf), EN (.pdf);

LV (.pdf), LT (.pdf), EST (.pdf), EN (.pdf)

Baltijas valstis

Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā

LV (.pdf), EST (.pdf), LT (.pdf)

Baltijas valstis

Līgums starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par Kopējās izglītības telpas izveidi starp Baltijas valstīm vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā (līdz augstākās izglītības pakāpei)

LV (.pdf), EN (.pdf)

Baltijas valstis

Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu

LV , EN

Baltijas valstis un Beniluksa valstis

Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu

LV, EN

Beļģija

Latvijas Republikas valdības, no vienas puses, un Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona, no otras puses, sadarbības līgums

LV (.pdf), FR (.pdf)

Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Latvijas Republikas valdību no vienas puses un Valonijas-Briseles federācijas un Valonijas valdību no vienas puses, darba programma 2014.-2016.gadam

LV (.pdf)

Brazīlija

Latvijas Republikas valdības un Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības līgumu par sadarbību sportā

LV (.pdf)

Bulgārija

Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā

LV (.pdf), BG (.pdf), EN (.pdf)

Ēģiptes Arābu Republika

Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgums par sadarbību izglītībā un zinātnē

LV (.pdf), EN (.pdf), EGY (.pdf)

Flandrija

Latvijas Republikas valdības un Flandrijas valdības sadarbības līgums

Latvijas Republikas valdības un Flandrijas valdības sadarbības programma 2018.-2021.g

EN (.pdf)

Francija

Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības kultūras, izglītības, tehnikas, zinātnes un tehnoloģijas sadarbības līgums

LV (.pdf), FR (.pdf)

Grieķija

Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē

LV (.pdf), GR (.pdf), EN (.pdf)

Gruzija

Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par sadarbību izglītībā un zinātnē

LV, EN, GE (.pdf)

Horvātija

Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības līgums par sadarbību zinātnē, tehnoloģijā un augstākajā izglītībā

LV (.pdf), EN (.pdf)

Itālija

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā

LV (.pdf), IT (.pdf)

Pirmā Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības sadarbības programma  kultūrā, izglītībā un zinātnē 2018.-2020. gadam

LV, EN, IT (.pdf)

Izraēla

Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības nolīgums par sadarbību izglītības, kultūras un zinātnes jomā 

LV, EN (.pdf)

Latvijas un Izraēlas starpvaldību sadarbības programma izglītības, zinātnes, kultūras, jaunatnes un sporta jomā 2023.-2026. gadam

EN (.pdf)

Kanāda Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgums par jauno pilsoņu apmaiņu [ārējā saite]
Kipra

Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē

LV_ENG (.pdf), CY (.pdf)

Kirgizstāna

Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītības un zinātnes jomā

LV (.pdf), KYR (.pdf), ENG (.pdf)

Koreja

Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā, jaunatnes lietās un sportā

LV, EN [ārēja saite]

Ķīna

Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītības jomā

 LV (.pdf), EN (.pdf), CN (.pdf)

Ķīna

Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģu jomā

LV, CN, EN (.pdf)

Ķīna

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ķīnas Tautas Republikas Vispārējās sporta administrācijas saprašanās memorands par sadarbību sporta jomā LV, CN, EN (.pdf)

Lielbritānija Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas Karalistes valdības līgums
Meksika

Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības līgums par sadarbību izglītībā, kultūrā un sportā

Izpildprogramma LV (.pdf), EN (.pdf), līgums (LV) (.pdf)

Moldova

Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītības, kultūras, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā

LV (.pdf), EN (.pdf), RO (.pdf)

Mongolija

Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē

LV (.pdf), MN (.pdf), EN (.pdf)

Peru

Latvijas Republikas valdības un Peru Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, zinātnē un izglītībā

LV, EN (.pdf)

Polija

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības Līgums par sadarbību kultūrā un izglītībā

LV (.pdf), PL (.pdf), EN (.pdf)

Polija

Latvijas un Polijas kultūras un izglītības sadarbības programma 2023.-2026.gadam

Portugāle

Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā

LV (.pdf), PT (.pdf), EN (.pdf)

Slovēnija

Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas Valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē

LV (.pdf), SL (.pdf), EN (.pdf)

Somija

Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības Līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē

LV, EN (.pdf)

Spānija

Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes līgums par sadarbību kultūrā un izglītībā

LV (.pdf), ESP (.pdf)

Tadžikistānas Republika

Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītības un zinātnes jomā

LV, TG, EN (.pdf)

Turcija

Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītībā, zinātnē, kultūrā un sportā

LV, EN (.pdf)

Turkmenistāna

Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgums par sadarbību izglītības jomā

LV, TK, EN (.pdf)

Ukraina

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Valdības līgums par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā

LV (.pdf), EN (.pdf), UA (.pdf)

Ungārija

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, zinātnē un izglītībā

LV (.pdf), HU (.pdf), EN (.pdf)

Uzbekistāna

Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības Nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā

UZ (.pdf), RU (.pdf)

Vācija Federatīvā Republika

Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības nolīgums par sadarbību kultūras jomā

LV (.pdf)

Vācija Federatīvā Republika Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par vācu skolotāju nosūtīšanu uz Latvijas skolām
Vācija Federatīvā Republika Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgums par abpusēju akadēmisko studiju laika un beigšanas dokumentu atzīšanu augstākās izglītības jomā
Vācija Federatīvā Republika Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par abpusēju kultūras un informācijas centru ierīkošanu un to darbību
Vācija Federatīvā Republika

Vienošanās par sadarbību starp Latvijas Republikas Izglītīzinātnes ministriju un Gētes institūtu Rīgā

LV (.pdf), DE (.pdf)

Vjetnama

Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā un zinātnē

LV (.pdf), VN (.pdf), EN (.pdf)

Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par sadarbību izglītības jomā

LV, VN, EN (.pdf)

Zviedrija

Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Rīgas Juridisko augstskolu

Zviedrija

Līgums par Stokholmas Ekonomikas skolas izveidošanu Rīgā

Zviedrija

Līgums par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību

Eiropas Kodolpētniecības centrs (CERN)

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN)  līgums par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā

LV, EN (.pdf)