new logo eea

 

2017.gada 14. decembrī pārstāvji no Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas parakstīja Saprašanās memorandus par Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2014. – 2021. gadā.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums, ko nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, ir papildu ārvalstu finansējums Latvijas valsts budžetā ar mērķi mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības saņēmējvalstīs, kā arī stiprināt divpusējās attiecības ar donorvalstīm.

Saprašanās memorandi paredz, ka Latvijai būs pieejams finansējums 102,1 miljona eiro apmērā, kas, rēķinot par abiem instrumentiem kopā, ir par 29,15 miljoniem eiro jeb 40 procentiem vairāk nekā iepriekšējā periodā.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam programmai “Pētniecība un izglītība” ir paredzēti 17 058 824 EUR, no kuriem 2 558 824 EUR ir Latvijas nacionālais līdzfinansējums.

Programmas ietvaros tiks atbalstītas trīs jomas – Baltijas pētniecības programma, stipendijas studentu, augstskolu akadēmiskajam un administratīvajam personālam un inovāciju centru izveide Latvijas reģionos.

2