new logo eea

 

Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums, ko nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, ir papildu ārvalstu finansējums Latvijas valsts budžetā ar mērķi mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības saņēmējvalstīs, kā arī stiprināt divpusējās attiecības ar donorvalstīm.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam programmai “Pētniecība un izglītība” ir paredzēti 17 058 824 EUR, no kuriem 2 558 824 EUR ir Latvijas nacionālais līdzfinansējums. Izglītības un zinātnes ministrija ir šīs programmas apsaimniekotāja, savukārt programmas ieviešanas aģentūras ir Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas zinātnes padome.

Programmas ietvaros tiek atbalstītas trīs aktivitātes:

Baltijas pētniecības programma, kurā tiek īstenoti deviņi pētniecības projekti no Latvijas, kas tiek īstenoti sadarbībā ar donorvalstu un Baltijas valstu partneriem

Stipendijas studentu, augstskolu akadēmiskajam un administratīvajam personālam

Inovācijas centru izveide – Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī

EEZ

 
Vairāk par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam programmu “Pētniecība un izglītība” var uzzināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu mājaslapā.