Global Education Network Europe (GENE) ir Eiropas ministriju un aģentūru tīkls, kas ir atbildīgas par politikas veidošanu, finansējumu un atbalstu globālās izglītības jomā.

Globālā izglītība ir izglītības pieeja, kas ļauj cilvēkiem veidot vispusīgu skatījumu uz norisēm pasaulē un savu lomu tajās, atvērt acis, sirdis un prātu pasaules izaicinājumiem vietējā un globālā līmenī. Tā dod cilvēkiem iespēju saprast, iztēloties, cerēt un rīkoties – veidot pasauli, kurā valda sociālais un klimata taisnīgums, miers, solidaritāte, vienlīdzība un līdztiesība, planētas ilgtspēja un starptautiska sapratne. Tā ietver cilvēktiesību ievērošanu un cieņu pret daudzveidību, iekļaušanu un cieņpilnu dzīvi visiem tagad un nākotnē.

2022.gada 3.-4.novembrī Dublinā (Īrijā) notika Eiropas Globālās izglītības kongress, kura rezultātā tika pieņemta Eiropas Deklarācija par globālo izglītību 2050.gadam. Deklarācija nosaka stratēģisko ietvaru globālās izglītības uzlabošanai un tās iespēju paplašināšanai Eiropā 2050.gadam, stiprinot izglītības lomu starptautiskās solidaritātes, cilvēktiesību, globālā sociālā taisnīguma, ilgtspējības un miera veicināšanā.