Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda un Latvijas sabiedrības saliedētības valoda, tā ir nacionālās identitātes pamats un pasaules daudzveidīgā kultūras mantojuma daļa. 

2004. gadā līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā latviešu valoda ir ieguvusi Eiropas Savienības oficiālās valodas statusu.

Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts valodas politikas jomā. Viena no ministrijas funkcijām ir izstrādāt valsts valodas politiku.
Valsts valodas politikas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspēju, tās lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijā un pasaulē.