Vispārējā izglītība:

Pētījums “Par izglītojamo sociālemocionālās un mentālās veselības problēmu identificēšanas un risināšanas pieejas procesa un algoritma aprobāciju Latvijas skolās” (EMU:Skola): 

Profesionālā izglītība:

Augstākā izglītība:


EUROSTUDENT VIII

"Sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijā - 2022"


 

EUROSTUDENT VI:

Kosmoss:

Pētījums par Latvijas kosmosa infrastruktūras vajadzībām 

Pētījums par brīvpieejas satelītdatu izmantošanas iespējām Latvijas publiskā un privātā sektora institūcijās 

Pētījums par Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras darbība kopš 2015. gada

Sports:

Jaunatne:

Valsts valoda:

Vispārēji:

Pētījums “Par izglītojamo sociālemocionālās un mentālās veselības problēmu identificēšanas un risināšanas pieejas procesa un algoritma aprobāciju Latvijas skolās” (EMU:Skola): 

 

Citi IZM pētījumi ir pieejami Valsts kancelejas Pētījumu un publikāciju datu bāzē

 

Vadlīnijas