lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Finansējums EUR

Kopējais

11 140 678

ERAF 

9 469 576


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji

(apstiprināti UK 5.10.2021.)

MK 2021.gada 30.novembra noteikumi Nr.785


Projektu iesniegumu atlases

Atlase noslēgta

 


Apstiprinātie projekti

Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm


Plašāka informācija

Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm


Kontaktpersona

Evija Stočka

Tālr. 67047832

E-pasts: Evija.Stocka@izm.gov.lv

 

Finansējums EUR

Kopējais 

162 431 650

ERAF 

138 066 901


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 18.05.2016.)

2016. gada 24. maija MK noteikumi Nr.323

 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase atvērta

Projektu iesniegšanas termiņš: 10.07.2017. - 20.12.2020.  


Apstiprinātie projekti

Apstiprinātie projekti


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Kontaktpersona:
Edgars Lore
Tālr. 67047715 
E-pasts: edgars.lore@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

31 737 767

ESF

26 977 100


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 02.07.2015.)

2015. gada 24. novembra MK noteikumi Nr.670


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "Skola2030"


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Kristīne Grundmane
Tālr. 67047943
E-pasts: kristine.grundmane@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

1 579 873

ESF

1 105 911


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 09.10.2018.)

2018. gada 5. novembra MK noteikumi Nr. 677


Projektu iesniegumu atlases

1. kārtas atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Inese Indričāne
Tālr. 67047873
E-pasts: inese.indricane@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

4 135 350

ESF

3 515 047

Valsts budžeta finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai 50 000 eiro.


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 30.03.2016.)

2016. gada 31. maija MK noteikumi Nr.345

 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

 

Projekts "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai"

Projekts "Atbalsts izcilībai"

 


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Signe Zvirbule
Tālr. 67047974 
E-pasts: signe.zvirbule@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

34 145 390

ESF

29 023 581

Valsts budžeta finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai 381 115 eiro.


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 30.03.2016.)

2016. gada 30. augusta MK noteikumi Nr.589


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekts "Atbalsts izcilībai"

Metodika

Metodikas pielikums

 


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Kristīne Grundmane
Tālr. 67047943 
E-pasts: kristine.grundmane@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

9 960 331

ESF

8 466 280


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 18.12.2014.)

2015. gada 7. jūlija MK noteikumi Nr.385

Vienas vienības izmaksu metodika redakcija spēkā no 14.11.17. 

 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta 


Apstiprinātie projekti

Jaunā metodika


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Signe Zvirbule
Tālr. 67047974 
E-pasts: signe.zvirbule@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

36 150 528

ESF

30 727 948

Valsts budžeta finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai: 1 151 038


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 06.07.2016.)

2016. gada 5. maija MK noteikumi Nr.286

Vienas vienības izmaksu metodika spēkā no 30.11.17. 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

 

Projekts "PuMPuRS"

MK noteikumi

Metodika

Metodikas pielikums

 


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Inese Indričāne
Tālr. 67047873
E-pasts: inese.indricane@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

23 618 688

ESF

20 075 865


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 02.06.2016.)

2016. gada 7. jūnija MK noteikumi Nr.359


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Zanda Rudene
Tālr. 67047992
E-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

6 611 489

ESF

5 662 265


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 24.11.2015.) 

2016. gada 26. javāra MK noteikumi Nr.68

 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos"


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Zanda Rudene
Tālr. 67047992
E-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

4 464 359

ESF

3 794 705


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 09.05.2017.)

2017. gada 22. augusta MK noteikumi Nr.487


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana"Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana"


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Zanda Rudene
Tālr. 67047992
E-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv