lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1
Pasākums

Finansējums

EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.2.

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Kontaktpersona:
Edgars Lore
Tālr. 67047715 
E-pasts: edgars.lore[at]izm.gov.lv

Kopējais 
167 629 115

ERAF 
142 484 746

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 18.05.2016.)

2016. gada 24. maija MK noteikumi Nr.323

Atlase atvērta

Projektu iesniegšanas termiņš: 10.07.2017. - 20.12.2020.  

Apstiprinātie projekti

SAM 8.3.1.1.

Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācija

Kontaktpersona:
Kristīne Grundmane
Tālr. 67047943
E-pasts: kristine.grundmane[at]izm.gov.lv

Kopējais
18 458 382

ESF
15 689 624

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 02.07.2015.)

2015. gada 24. novembra MK noteikumi Nr.670

Atlase slēgta

 

Projekts "Skola2030"

SAM 8.3.1.2.

Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde

Kontaktpersona:
Evelina Bole
Tālr. 67047871
E-pasts: evelina.bole[at]izm.gov.lv

Kopējais
4 814 359

ESF
4 092 205

1.k. - 3 milj. 
2.k. - 1 milj. 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 09.10.2018.)

2018. gada 5. novembra MK noteikumi Nr. 677

1. kārtas atlase slēgta

 

SAM 8.3.2.1.

Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai

Kontaktpersona:
Signe Zvirbule
Tālr. 67047374 
E-pasts: signe.zvirbule[at]izm.gov.lv

Kopējais
3 287 350

ESF
2 794 247

 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 30.03.2016.)

2016. gada 31. maija MK noteikumi Nr.345

Atlase slēgta

Projekts "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai"

SAM 8.3.2.2.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Kontaktpersona:
Kristīne Grundmane
Tālr. 67047943 
E-pasts: kristine.grundmane[at]izm.gov.lv

Kopējais
34 345 390

ESF
29 193 581

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 30.03.2016.)

2016. gada 30. augusta MK noteikumi Nr.589

Atlase slēgta

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

SAM 8.3.6.1.

Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana       

Kontaktpersona:
Zanda Rudene
Tālr. 67047578
E-pasts: zanda.rudene[at]izm.gov.lv

Kopējais
7 137 350

ESF
6 066 747

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 24.11.2015.) 

2016. gada 26. javāra MK noteikumi Nr.68

Atlase slēgta

Projekts "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos"

SAM 8.3.6.2.

Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu

Kontaktpersona:
Zanda Rudene
Tālr. 67047578 
E-pasts: zanda.rudene[at]izm.gov.lv

Kopējais
4 814 359

ESF
4 092 205

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 09.05.2017.)

2017. gada 22. augusta MK noteikumi Nr.487

Atlase slēgta

Projekts "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana"Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana"

 

SAM 8.3.4.

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

Kontaktpersona:
Evelīna Bole
Tālr. 67047871
E-pasts: evelina.bole[at]izm.gov.lv

Kopējais
37 512 376 

ESF
31 885 519 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 06.07.2016.

2016. gada 5. maija MK noteikumi Nr.286

Vienas vienības izmaksu metodika spēkā no 30.11.17.

Atlase slēgta

Projekts "PuMPuRS"