lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

Finansējums

EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.2.

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Kontaktpersona:
Edgars Lore
Tālr. 67047715 
E-pasts: edgars.lore@izm.gov.lv

Kopējais 

162 431 650

ERAF 

138 066 901

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 18.05.2016.)

2016. gada 24. maija MK noteikumi Nr.323

Atlase atvērta

Projektu iesniegšanas termiņš: 10.07.2017. - 20.12.2020.  

Apstiprinātie projekti

SAM 8.3.1.1.

Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācija

Kontaktpersona:
Kristīne Grundmane
Tālr. 67047943
E-pasts: kristine.grundmane@izm.gov.lv

Kopējais

31 737 767

ESF

26 977 100

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 02.07.2015.)

2015. gada 24. novembra MK noteikumi Nr.670

Atlase slēgta

 

Projekts "Skola2030"

SAM 8.3.1.2.

Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde

Kontaktpersona:
Inese Indričāne
Tālr. 67047873
E-pasts: inese.indricane@izm.gov.lv

Kopējais

1 579 873

ESF

1 105 911

 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 09.10.2018.)

2018. gada 5. novembra MK noteikumi Nr. 677

1. kārtas atlase slēgta

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 

SAM 8.3.2.1.

Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai

Kontaktpersona:
Signe Zvirbule
Tālr. 67047974 
E-pasts: signe.zvirbule@izm.gov.lv

Kopējais

4 135 350

ESF

3 515 047

 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 30.03.2016.)

2016. gada 31. maija MK noteikumi Nr.345

Atlase slēgta

Projekts "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai"

Projekts "Atbalsts izcilībai"

SAM 8.3.2.2.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Kontaktpersona:
Kristīne Grundmane
Tālr. 67047943 
E-pasts: kristine.grundmane@izm.gov.lv

Kopējais

34 145 390

ESF

29 023 581

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 30.03.2016.)

2016. gada 30. augusta MK noteikumi Nr.589

Atlase slēgta

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekts "Atbalsts izcilībai"

Metodika

Metodikas pielikums

SAM 8.3.3.

Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

Kontaktpersona:
Signe Zvirbule
Tālr. 67047974 
E-pasts: signe.zvirbule@izm.gov.lv

Kopējais

7 560 330

ESF

6 426 280

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 18.12.2014.)

2015. gada 7. jūlija MK noteikumi Nr.385

Vienas vienības izmaksu metodika redakcija spēkā no 14.11.17. 

Atlase slēgta  Jaunā metodika

SAM 8.3.4.

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

Kontaktpersona:
Inese Indričāne
Tālr. 67047873
E-pasts: inese.indricane@izm.gov.lv

Kopējais

37 050 528

ESF

31 492 948

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 06.07.2016.)

2016. gada 5. maija MK noteikumi Nr.286

Vienas vienības izmaksu metodika spēkā no 30.11.17. 

Atlase slēgta

Projekts "PuMPuRS"

MK noteikumi

Metodika

Metodikas pielikums

SAM 8.3.5.

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Kontaktpersona:
Zanda Rudene
Tālr. 67047992
E-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv

Kopējais

22 280 688

ESF

18 938 584

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 02.06.2016.)

2016. gada 7. jūnija MK noteikumi Nr.359

Atlase slēgta Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

SAM 8.3.6.1.

Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana       

Kontaktpersona:
Zanda Rudene
Tālr. 67047992 
E-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv

Kopējais

6 511 489

ESF

5 534 765

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 24.11.2015.) 

2016. gada 26. javāra MK noteikumi Nr.68

Atlase slēgta

Projekts "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos"

SAM 8.3.6.2.

Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu

Kontaktpersona:
Zanda Rudene
Tālr. 67047992
E-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv

Kopējais

4 614 359

ESF

3 922 205

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 09.05.2017.)

2017. gada 22. augusta MK noteikumi Nr.487

Atlase slēgta

Projekts "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana"Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana"