Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijas mērķis ir nodrošināt sabiedrībai, pētniekiem, uzņēmumiem, politikas veidotājiem un citām mērķa grupām brīvi pieejamu zinātnisko informāciju (tostarp zinātniskās publikācijas un pētniecības datus) un veicināt padziļinātu sabiedrības iesaisti pētniecības procesos.

Atvērtās zinātnes stratēģija ir strukturēta 3 pīlāros:

I. pīlārs: “Atvērtā piekļuve zinātniskajām publikācijām” apraksta atvērtās piekļuves publicēšanās praksi un definē nacionālu atvērtās piekļuves politiku – visām jaunajām valsts finansēto pētniecības programmu ietvaros radītajām zinātniskajām publikācijām jābūt brīvi pieejamām “zaļajā” vai “zelta” atvērtajā piekļuvē bez embargo perioda.

II. pīlārs: “FAIR pētniecības dati” paredz, ka pētniecības datiem jābūt atvērtiem pēc noklusējuma, kā arī, ka ilgtermiņa saglabāšanai un atkārtotai izmantošanai paredzētiem pētniecības datiem, to metadatiem un e-infrastruktūrām maksimāli jāatbilst FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) principiem.

III. pīlārs: “Sabiedriskā zinātne (Citizen Science)” paredz kopradē (co-creation)  balstītu sabiedriskās zinātnes veicināšanu, sniedzot sabiedriskās zinātnes iniciatīvām informatīvu atbalstu un piekļuvi zinātniskām e-infrastruktūrām (t.sk. pētniecības datu repozitorijiem); sabiedriskās zinātnes principu ieviešanu; sabiedriskās zinātnes integrēšanu Latvijas zinātnes komunikācijas aktivitātēs; kā arī Latvijas dalībnieku iesaisti starptautiskās iniciatīvās un tīklos.

Atvērtās zinātnes stratēģijas pasākumu plānā iekļautas tādas nozīmīgas iniciatīvas kā:

  • Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centra (VPC) izveide koplietošanas informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības uzlabošanai;
  • DataverseLV vispārējo pētniecības datu repozitoriju tīkla izveide Latvija;
  • datu kuratoru (Data Steward) programmas īstenošana;
  • pētniecības datu pārvaldības plānu prasību ieviešana valsts finansētajās pētniecības programmās;
  • atvērtās zinātnes monitoringa sistēmas izveide;
  • Latvijas zinātnisko institūciju plašākas iesaistes veicināšana Eiropas Atvērtās zinātnes mākoņa (EOSC) iniciatīvā.

Ieguvumi no Atvērtās zinātnes stratēģijas būs ne tikai sabiedrībai, kas spēs vieglāk piekļūt pētniecības rezultātiem un iesaistīties pētniecības procesos, bet arī uzņēmumiem un politikas veidotājiem. Pētnieki varēs apgūt pētniecības datu pārvaldības kompetences, saņemt atbalstu pētniecības datu pārvaldībā un izmantot mūsdienīgākos digitālos rīkus un repozitorijus, tādējādi veicinot zinātnes kvalitāti, integritāti un produktivitāti.

Atvērtās zinātnes stratēģijas kontaktpersona:
Edvards Francis Kuks
kontaktinformācija:
EdvardsFrancis.Kuks@izm.gov.lv,
tel. 67047798