Pētniecības un inovāciju sistēmas attīstībai Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina gan valsts budžeta līdzekļu pieejamību, gan arī piesaista finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī nodrošina atbalstu finansējuma piesaistei no starptautiskajiem finanšu instrumentiem un pētniecības programmām.