Ir izsludināta pieteikšanās LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajam konkursam "Gada sporta pedagogs 2021".

Dalībai konkursā par profesionālāko sporta skolotāju var pieteikties gan paši sporta skolotāji, gan to var paveikt ikvienas valsts vai pašvaldības dibinātās pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādes direktors un direktora vietnieks mācību darbā.

Pieteikumus dalībai konkursā līdz 2021. gada 26. novembrim iesniedz elektroniski uz adresi sports@izm.gov.lv, izmantojot anketu (1. pielikums) un aizpildītu Datu subjekta piekrišanas anketu (2. pielikums).