Zinātņu nozaru un apakšnozaru klasifikācija Latvijā veidota, balstoties uz starptautiski atzītajo OECD zinātņu nozaru FOS (Field of Science and Technology) klasifikāciju atbilstoši Frascati rokasgrāmatai.