No 2023. gada 27. līdz 29. jūnijam Rīgā norisinājās V Pasaules latviešu zinātnieku kongress “Zinātne Latvijai”, kura mērķis bija sniegt iespēju apmainīties viedokļiem par aktuālām zinātnes problēmām, veidot un stiprināt Latvijas zinātnieku kontaktus ar Latvijas izcelsmes zinātniekiem no dažādām valstīm, kā arī pievērst sabiedrības, mediju un politiķu uzmanību Latvijas zinātnes nozīmei un zinātnieku veikumam. Kongresa ietvaros tika izstrādāti publicitātes un informatīvie materiāli: “V Pasaules latviešu zinātnieku kongress: Zinātne Latvijai Analītiskais apkopojums” un “Zinātne Latvijai: Pārskats par zinātni Latvijā un sasniegtajiem rezultātiem”, taču pēc kongresa Zinātniskā komiteja, balstoties izskanējušās atziņās, izstrādāja arī politikas rekomendācijas, kas izteiktas publikācijā “V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa Politikas rekomendācijas”.


 

Zinātņu nozaru un apakšnozaru klasifikācija Latvijā veidota, balstoties uz starptautiski atzītajo OECD zinātņu nozaru FOS (Field of Science and Technology) klasifikāciju atbilstoši Frascati rokasgrāmatai.