Baltijas pētniecības programma vērsta uz daudzpusēju attiecību stiprināšanu, lai veicinātu ilgtspējīgu sadarbību, papildināmību, kapacitātes un kompetences veidošanu, kā arī turpmāko sadarbību pētniecības projektos Eiropas Savienības un EEZ un reģionālā līmenī. Sadarbības projektus līdz 2024.gada 30.aprīlim īsteno trīs saņēmējvalstis – Latvija, Lietuva un Igaunija – kopā ar donorvalstīm – Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu. Trīs atklātu konkursu rezultātā finansējumu projektu īstenošanai saņēma 27 pētniecības projektu pieteikumu iesniedzēji: Latvijā – 9, Igaunijā – 7 un Lietuvā – 11

Vairāk informācijas par Baltijas pētniecības programmu pieejama EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu Latvijas interneta vietnē.