Katru gadu ceremonijas “Trīs zvaigžņu balva sportā” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija rīko konkursu „Gada sporta pedagogs”, kura mērķis – popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas jaunās paaudzes izglītošanas procesā un noteikt profesionālāko sporta pedagogu valstī.

Profesionālāko sporta pedagogu dalībai konkursā var pieteikt katra novada un pilsētas izglītības pārvalde vai departaments un pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās izglītības iestādes.

Iepriekšējo gadu laureāti:

2022. gadsSarmīte GobiņaGulbenes novada vidusskola

2021. gadsGita Pērkone, Rīgas Franču licejs

2020. gads - Māris Stabiņš, Grundzāles pamatskola

2019. gads - Santa Krasovska, Rubenes pamatskola

2018. gads - Pēteris Krastiņš, Salas vidusskola

2017. gads - Signe Lūsiņa, Valmieras sākumskola

2016. gads - Mārīte Pokšāne, Riebiņu vidusskola

2015.gads - Nataļja Gorškova, Jelgavas 4.vidusskola

2014.gads - Antra Šverna, Rīgas 41.vidusskola, un  Dmitrijs Gorlačevs, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

2013.gads - Evita Auniņa, Liepājas 8.vidusskola;

2012.gads - Iveta Daude, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;

2011.gads - Anželika Šilberga, Ventspils 2.pamatskola;

2010.gads - Māris Priedītis, Valmieras Valsts ģimnāzija;

2009.gads - Maija Priedīte, Valmieras Valsts ģimnāzija;

2008.gads - Nadežda Povasare, Salaspils sākumskola;

2007.gads - Tija Tripāne, Rīgas 41.vidusskola;

2006.gads - Austris Āboliņš, Drabešu internātpamatskola;

2005.gads - Astra Kurme, Rīgas 5.speciālā internātpamatskola.